SENT – Incoterms ® 2020

TSL Silesia od wielu lat specjalizuje się w obsłudze celno-skarbowej Klientów oraz zajmuje mocną pozycję w spedycji międzynarodowej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, kontenerowego oraz morskiego.
TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów, a również wsparcie przedsiębiorstw poprzez różne programy szkoleniowe, doradztwo oraz audyt.

Szkolenia od TSL Silesia zwiększają skuteczność i wydajność pracy zespołu:
– zmotywowani oraz zaangażowani pracownicy są podstawą siły napędowej Firmy;
– profesjonalizm pracowników jest niezbędny dla zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

W ramach szkolenia TSL Silesia nie tylko przekazuję szeroką i aktualną wiedzę dla uczestników szkolenia, a, przede wszystkim, tworzy warunki, które pozwalają na ćwiczenie kompetencji oraz opracowanie nowych rozwiązań.

TSL Silesia z przyjemnością oferuję Państwu dwudniowe szkolenie SENT – Incoterms  ®  2020 
Dwudniowe szkolenie może być organizowane:
– w siedzibie Firmy
– w siedzibie TSL Silesia
– “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej lub online.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia owocują tworzeniem spójnego zespołu oraz rozwijaniem indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.

Adresaci szkolenia:
Adresatami szkolenia są wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie handlowym podlegającym monitorowaniu przewozu towarów SENT oraz wszystkie podmioty stosujące w swojej działalności warunki dostawy Incoterms  ® 2020.

7 godzin z których 1 godzina pytania/odpowiedzi, w tym 3 przerwy (napoje oraz obiad po stronie organizatora)
Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na:
– przekazanie wiedzy o aktualnych przepisach dotyczących organizacji przewozów towarów podlegających monitorowaniu
– wskazanie prawidłowych zasad realizacji obowiązków wynikających z ustawy SENT w zależności od rodzaju relacji przewożonego towaru
– przedstawienie kompletnej listy obowiązków zagrożonych sankcjami finansowymi dla każdego z uczestników towarów wrażliwych

– zapoznanie z metodami, zasadami i praktyką prowadzenia czynności kontrolnych towarów monitorowanych przez uprawnione służby
– zaznajomienie z trybem postępowania organów celno- skarbowych w trakcie prowadzonych postępowań w sprawach o nałożenie kar pieniężnych oraz reguł uczestnictwa w nich przez przedsiębiorstwa.

Dzień – 2 Szkolenie z Incoterms  ® 2020

6 godzin z których 1 godzina pytania/odpowiedzi, w tym 3 przerwy (napoje oraz obiad po stronie organizatora)
Po szkoleniu każdy uczestnik potrafi dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms  ®  w kontraktach eksportowych lub importowych realizując tranzakcie handlową na wysokim poziomie.
Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na:
– podstawowe zasady stosowania warunków handlowych Incoterms  ®  2020
– zmiany Incoterms  ®  2020 w porównaniu do poprzedniej wersji Incoterms  ®  2010
– wymogi stosowanie formuł Incoterms  ®  2020
– stosowanie formuł Incoterms  ®  2020 w transporcie morskim.
– ubezpieczenie w regułach Incoterms  ®
– błędy przy stosowaniu Incoterms  ®  oraz przykłady praktyczne.

Gorąco zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej TSL Silesia.

Wiktoria Turłajewa
Tel. +48 608 675 834
tel. +48 32 282 90 62 wew.21
e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa