Outsourcing / Przedstawicielstwo

Agencja Celna TSL Silesia w zakresie obowiązków celnych i podatkowych realizuje następujące usługi:

  • reprezentowanie klientów przed organami przez wykwalifikowanych agentów celnych z długoletnim doświadczeniem w handlu zagranicznym,
  • obsługę celną dla towarów realizowaną całodobowo przez 7 dni w tygodniu ,
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej w obrocie towarowym z zagranicą (zgłoszenia celne, deklaracje przywozowe i wywozowe , listy przewozowe , certyfikaty , pozwolenia , świadectwa , faktury itp.)
  • dokonanie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa  w przypadku każdego rodzaju  stosowanego transportu towarów (drogowy , morski , kolejowy , lotniczy , intermodalny ),
  • kompleksową obsługę celną obejmującą : konsultację przed dokonaniem zgłoszenia , opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji , oraz dokonanie zgłoszenia w ramach ustanowionego przedstawicielstwa dla każdego rodzaju zastosowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego (tranzyt ,dopuszczenie do obrotu , wywóz, uszlachetnienia czynne ,  uszlachetnienie bierne , skład celny, przetwarzanie pod kontrolą , powrotny przywóz , powrotny wywóz, odprawa czasowa), 
  • prowadzenie dla klientów będących importerami rozliczania podatku Vat z tytułu importu towarów w deklaracjach Vat- 7 składanych w trybie miesięcznym lub kwartalnym,
  • dokonywanie obsługi dokumentacji Intrastat

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Urszula Sówka

Członek Zarządu – Dyrektor Agencji Celnej

 tel. +48 32 293 14 37

kom. +48 608 689 809

e-mail: u.sowka@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa