Szkolenie Incoterms 2020

DO 100% DOFINANSOWANIA DO SZKOLENIA  INCOTERMS 2020

INCOTERMS to szeroko przyjęte na całym Świecie reguły określające warunki sprzedaży. Zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu w celu ułatwienia oraz przyspieszania zawierania umów handlowych, a także rozwoju wolnego rynku.  Reguły INCOTERMS to typowe ujednolicone w skali międzynarodowej klauzule kontraktowe które określają odpowiedzialność stron w prosty i bezpieczny sposób.Reguły INCOTERMS nie są przepisami prawnymi, tylko międzynarodowo przyjętymi zwyczajami handlowymi pozwalającymi uniknąć nieporozumień między przedsiębiorcami poprzez  określenie konkretnych zadań każdej ze stron, podziału kosztów oraz ryzyka.

Uwzględniając dynamiczne zmiany w praktykach handlowych,   Międzynarodowa Izba Handlowa od czasu do czasu wprowadza zmiany oraz uzupełnienia do reguł INCOTERMS. Ostatnia taka zmiana się odbyła w styczniu 2020 roku.

TSL Silesia od wielu lat specjalizuje się w obsłudze celno-skarbowej Klientów oraz zajmuje mocną pozycję w spedycji międzynarodowej  w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, kontenerowego oraz morskiego.

TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko  wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów,  a również wsparcie przedsiębiorstw  poprzez różne programy szkoleniowe, doradztwo oraz audyt.

Znajomość INCOTERMS 2020 jest niezbędna dla firm prowadzących działalność jak krajową tak i międzynarodową.

Szkolenie INCOTERMS 2020 jest niezbędne dla handlowców, spedytorów, logistyków, agentów celnych, kierowników oraz właścicieli Firm.Współpraca z TSL Silesia zapewnia szkolenie w zakresie INCOTERMS 2020 na najwyższym poziomie z 100 % dofinansowaniem z Funduszy UE.

Pierwszym etapem organizacji 100 % dofinansowania do szkolenia INCOTERMS 2020 jest wypełnienie przez Firmę odpowiednich formularzy. Drugim etapem organizacji dofinansowania na szkolenie jest złożenie dokumentów. Dla złożenia dokumentów niezbędne będzie złożenie podpisu kwalifikowanego przy użyciu profilu zaufanego przez osobę upoważnioną z ramienia firmy według dokumentów KRS lub CEIDG. Szkolenie może się odbyć za 2 miesięcy od złożenia dokumentów  na dofinansowanie.

Całość procedury dofinansowania się odbywa pod opieką TSL Silesia. Czas trwania szkolenia INCOTERMS 2020 – 6 godzin. Szkolenie może się odbyć w siedzibie TSL Silesia w Bytomiu, w siedzibie Firmy uczestniczącej w szkoleniu, lub online.

 Również oferujemy szkolenie “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia owocują tworzeniem spójnego zespołu oraz rozwijaniem indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.

TSL Silesia zapewnia materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, obiad dla uczestnika, przerwy na kawę oraz pozytywną atmosferę. Szkolenie INCOTERMS 2020 może być nie tylko źródłem informacji, a również częścią programu integracyjnego dla Pracowników Firmy.

Szkolenie INCOTERMS 2020 można również połączyć ze szkoleniem z zakresu Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT. (dwudniowe szkolenie) oraz z wyjazdem integracyjnym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Zapisy na szkolenie INCOTERMS 2020:

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834;   

tel. +48 32 282 90 62 wew.32  ;  

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa