Szkolenie Incoterms ® 2020

Incoterms  ®      to szeroko stosowane na całym Świecie reguły określające warunki sprzedaży. Zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu w celu ułatwienia oraz przyspieszania zawierania umów handlowych, a także rozwoju wolnego rynku.  

Reguły Incoterms  ®      to typowe, ujednolicone w skali międzynarodowej klauzule kontraktowe, które określają odpowiedzialność stron w prosty i bezpieczny sposób. Reguły INCOTERMS nie są przepisami prawnymi, tylko międzynarodowo przyjętymi zwyczajami handlowymi, pozwalającymi uniknąć nieporozumień między przedsiębiorcami, poprzez  określenie konkretnych zadań każdej ze stron, podziału kosztów oraz ryzyka.

Uwzględniając dynamiczne zmiany w praktykach handlowych, Międzynarodowa Izba Handlowa od czasu do czasu wprowadza zmiany oraz uzupełnienia do reguł Incoterms  ® 2020    . Ostatnia taka zmiana została wprowadzona w styczniu 2020 roku.

TSL Silesia od wielu lat specjalizuje się w obsłudze celno-skarbowej Klientów oraz zajmuje mocną pozycję w branży spedycji międzynarodowej  w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, kontenerowego oraz morskiego.

TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko  wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów, ale również wsparcie przedsiębiorstw  poprzez  programy szkoleniowe, doradztwo oraz audyt.

Znajomość Incoterms  ®     2020 jest niezbędna dla firm prowadzących działalność, zarówno krajową jak i międzynarodową.

Szkolenie Incoterms  ® 2020     jest niezbędne dla handlowców, spedytorów, logistyków, agentów celnych, kierowników oraz właścicieli Firm.  

Czas trwania szkolenia Incoterms  ® 2020     – 6 godzin. Szkolenie może się odbyć w siedzibie TSL Silesia w Bytomiu, w siedzibie Firmy uczestniczącej w szkoleniu lub online.

Oferujemy również szkolenie “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie pozyskiwania wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia to stworzenie spójnego zespołu oraz rozwijanie indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.

TSL Silesia zapewnia materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, obiad dla uczestnika, przerwy na kawę oraz pozytywną atmosferę. Szkolenie Incoterms  ® 2020    może być nie tylko źródłem informacji, a również częścią programu integracyjnego dla Pracowników Firmy.

Szkolenie Incoterms  ® 2020     można również połączyć ze szkoleniem z zakresu Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT (dwudniowe szkolenie) oraz z wyjazdem integracyjnym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Zapisy na szkolenie Incoterms  ® 2020    :

 

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834;   

tel. +48 32 282 90 62 wew.21  ;  

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa