TSL Silesia Oddział w Chorzowie zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu cła, akcyzy oraz prawa energetycznego jednej z największych firm w Polsce i na świecie zajmującej się produkcją        i dystrybucją gazów technicznych, spożywczych i medycznych.

Do codziennych zadań oddziału należy wykonywanie wszelkich niezbędnych spraw, formalności i czynności prawnych związanych z działalnością Klienta w w/w obszarach.

Kompletowanie dokumentacji dotyczącej WNT i WDT, tworzenie deklaracji Intrastat, sporządzanie dokumentacji transportowej, obsługa nabyć wspólnotowych w procedurze zapłaconej akcyzy, prowadzenie ewidencji wymaganych przez prawo akcyzowe, składanie deklaracji akcyzowych,  kompleksowe przygotowywanie i wysyłanie zgłoszeń celnych, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, świadectw, decyzji, koncesji przewidzianych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, celnym         i energetycznym, dokonywanie niezbędnych rejestracji, obsługa zgłoszeń SENT.

Opracowujemy i uaktualniamy procedury i normy obowiązujące w obszarach działalności akcyzowej, celnej, statystycznej, koncesyjnej oraz doradzamy i wspieramy na bieżąco klienta w tym zakresie.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy oraz pracy na profesjonalnych systemach informatycznych współpracujących z polską administracją celno – skarbową, możemy zaoferować swoim Klientom całkowity outsourcing obsługi procedur akcyzowych, celnych oraz statystycznych.