Kluczową placówką w strukturze usług celnych naszego przedsiębiorstwa jest biuro Agencji Celnej ulokowane w Terminalu Kolejowym Sławków Dębowa Góra. W ramach udzielonych pełnomocnictw, dokonamy w Państwa imieniu wszelkich wymaganych prawem formalności związanych z obrotem z zagranicą, niezależnie od rodzaju towaru, stosowanego transportu czy tez wymaganego do zastosowania reżimu celnego. W toku wieloletniej pracy uzyskaliśmy wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim zaufanie organów celnych, co przełożyło się na szereg przywilejów w stosowaniu przepisów prawa.

Dzięki posiadaniu statusu AEO, dysponujemy możliwością zastosowania na życzenie klientów uproszczeń i ułatwień proceduralnych przewidzianych w regulacjach krajowych i UE w kontaktach z organami celnymi w obszarze ceł i podatków. Ich stosowanie jest możliwe dzięki posiadaniu stosownych pozwoleń wydanych przez urzędy celne po długotrwałych procesach audytu (zgłoszenie uproszczone/ niekompletne/ wpis do rejestru/ art. 33a ustawy VAT).

Wśród używanych przez nas rozwiązań przyśpieszających przepływ towarów wskazać należy także stosowanie krajowej odprawy scentralizowanej, która pozwala nam dokonywać formalności celnych w każdej placówce celnej na terenie kraju .

W ramach usług celnych oferujemy również możliwość zastosowania – w określonych przepisami sytuacjach – zabezpieczania potencjalnych i wykazanych w zgłoszeniach kwot długu celnego oraz podatków.     

Agencja Celna w Sławkowie, oprócz realizacji na zlecenie podstawowych obowiązków celnych, oferuje pomoc ekspercką w konsultacji i doradztwie celnym: w trakcie postępowań celnych kontrolnych, odwoławczych czy sprawdzających.

Nasi pracownicy realizują także szkolenia dotyczące wybranych elementów tematyki obrotu towarowego z zagranicą oraz stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego oraz obrotu towarami SENT.

Zatrudnieni przez nas eksperci na zlecenie mogą przeprowadzić ocenę prawidłowości wykonywania przepisów prawa celnego lub ustawy SENT, a także przygotować sformalizowane procedury postępowania dla pracowników, dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa .   

Kadra pracownicza Oddziału Agencji Celnej w Sławkowie, dzięki swemu długoletniemu praktycznemu doświadczeniu oraz zdobytemu szerokiemu zasobowi wiedzy jest przygotowana do profesjonalnej realizacji Państwa zleceń w opisanych powyżej obszarach.