Incoterms ® 2020

Agencja Celna TSL Silesia w zakresie obowiązków celnych i podatkowych realizuje następujące usługi:

- reprezentowanie klientów przed organami przez wykwalifikowanych agentów celnych z długoletnim doświadczeniem w handlu zagranicznym,

- obsługę celną dla towarów realizowaną całodobowo przez 7 dni w tygodniu , przygotowanie dokumentacji wymaganej w obrocie towarowym z zagranicą (zgłoszenia celne, deklaracje przywozowe i wywozowe , listy przewozowe , certyfikaty , pozwolenia , świadectwa , faktury itp.)

- dokonanie wszelkich formalności wymaganych przepisami prawa w przypadku każdego rodzaju stosowanego transportu towarów (drogowy , morski , kolejowy , lotniczy , intermodalny ),

- kompleksową obsługę celną obejmującą : konsultację przed dokonaniem zgłoszenia , opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji , oraz dokonanie zgłoszenia w ramach ustanowionego przedstawicielstwa dla każdego rodzaju zastosowanej procedury celnej lub przeznaczenia celnego (tranzyt ,dopuszczenie do obrotu , wywóz, uszlachetnienia czynne , uszlachetnienie bierne , skład celny, przetwarzanie pod kontrolą , powrotny przywóz , powrotny wywóz, odprawa czasowa), prowadzenie dla klientów będących importerami rozliczania podatku Vat z tytułu importu towarów w deklaracjach Vat- 7 składanych w trybie miesięcznym lub kwartalnym, dokonywanie obsługi dokumentacji Intrastat

Wiktoria Turłajewa

Тел. +48 608 675 834

Тел. +48 32 282 90 62 

e-mail: v.turlaieva@tslsilesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa