Placówką szczególnie znaczącą z punktu widzenia importera lub eksportera jest Oddział TSL Silesia w Sławkowie. Siedziba oddziału ulokowana została w jednym z największych „suchym porcie” Polski, na Linii Hutniczej Szerokotorowej w Terminalu Przeładunkowym Sławków. Szlak kolejowy w tym miejscu, biegnący od granicy w Hrubieszowie, skomunikowany jest z linią kolejową Północ – Południe. Równocześnie zapewnia bliski dostęp do najważniejszych drogowych kanałów transportowych wiodących autostradami A1, A4 i drogą ekspresową S1. Tak korzystne położenie przy równoczesnym bliskim sąsiedztwie Terminala z najbardziej uprzemysłowionym regionem Polski – Górnośląskim  Okręgiem  Przemysłowym – pozwala zaoferować Państwu najszerszy z możliwych katalog usług przeładunkowych, transportowych, spedycyjnych i celnych.

Nasza profesjonalna pomoc w realizacji obowiązków celnych, organizacji łańcuchów logistycznych oraz innych operacji na ładunkach kierowana jest do handlowców, spedytorów, przewoźników i innych uczestników wymiany handlowej z zagranicą.

Wiedza i doświadczenie agentów celnych i spedytorów umożliwia realizację wszelkich zleconych przez Państwa czynności i obowiązków wynikających z regulacji celnych, podatkowych i innych. Dzięki posiadanemu statusowi AEO, jesteśmy uprawnieni do stosowania wszystkich przewidzianych prawem uproszczeń i ułatwień w kontakcie z organami celnymi. Wśród nich szczególną rolę odgrywa realizowana przez nas Krajowa Odprawa Scentralizowana, w ramach której możemy Państwa reprezentować przed organami celnymi w całym kraju.