Spedycja morska

Transport drogą morską, ze względu na relatywnie niskie koszty oraz znaczną ładowność jest konkurencyjnym rozwiązanie wobec innych środków transportu. Może być stosowany przy przewozach na średnie i wielkie odległości. Jednocześnie należy on do jednych z najbardziej bezpiecznych przez co wykorzystywany jest na szeroką skalę, zarówno dla towarów wielkogabarytowych oraz masowych jak i drobnicowych i kontenerowych.

Biura TSL Silesia są zlokalizowane w najważniejszych polskich portach: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, co gwarantuje spedytorski nadzór nad przeładunkami i efektywną koordynację działań. 

Współpracujemy z większością portowych terminali w Polsce:

 • Port Północny Gdańsk
 • Siark-Port Gdańsk
 • Port Gdański Eksploatacja
 • HES International
 • OT Port Gdynia
 • BCT
 • DB Port Szczecin
 • Bulk Cargo Szczecin 
 • OT Port Świnoujście

W zakresie spedycji morskiej zapewniamy obsługę spedycyjną dla towarów masowych oraz drobnicowych.

W ramach obsługi towarów masowych (m.in.: węgiel koksowy, antracyt, złom, boksyt, koks, biomasa) oferujemy kompleksowy serwis przeładunkowy i spedycyjny ładunków w porcie, realizowany poprzez:

 • współpracę z terminalami portowymi w organizacji przeładunku w relacji statek-plac/magazyn oraz załadunku towaru na środek transportu (wagon, samochód) z uwzględnieniem warunków handlowych, czasowych i finansowych,
 • nadzorowanie, kontrola i raportowanie prac portowych (wyładunek, załadunek) pod względem zleconych do portu czynności przeładunkowych,
 • składowanie towaru na placach i magazynach portu; nadzór, kontrola i bieżące monitorowanie stanów magazynowych na placach i magazynach, 
 • współpracę z firmami kontrolnymi w celu realizacji różnorakich rodzajów badań (draught survey, badania jakościowe) oraz uzyskania stosownych certyfikatów,
 • awizację i planowanie na terminalu załadunku wagonów/samochodów,
 • wystawianie w imieniu klienta wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji przeładunków i transportu,
 • bieżącą współpracę z agentem statku w zakresie kompleksowej obsługi wyładunku/przeładunku towaru,
 • sporządzanie rozliczeń obsługi statków,
 • zlecanie innych dodatkowych czynności (np. ważenie lub tarowanie wagonów),
 • sporządzenie aktualnych statystyk zawierających wszystkie niezbędne dla klienta dane odnośnie stanów magazynowych, terminów wywozu towarów, planowanych przyszłych operacji z towarem,
 • tworzenie dokumentacji zdjęciowej na wypadek wystąpienia protestów lub innych nieprawidłowości zgłaszanych przez port, Kapitana lub budzących obawy spedytora/Zleceniodawcy.
 • wsparcie merytoryczne w mediacjach pomiędzy Klientem a Przewoźnikami / Portem.

Oraz kompleksową obsługę celną ładunków w imporcie, eksporcie lub tranzycie

W ramach obsługi towarów drobnicowych (m.in.: stal gorącowalcowana w arkuszach/paczkach, stal gorącowalcowana w kręgach, stal zimnowalcowana/trawiona/z pokryciem polimerowym, rury, slaby, pręty) oferujemy kompleksową obsługę portową i spedycyjną ładunków:

 • współpraca z terminalem portowym oraz agentem statkowym w zakresie obsługi nominowanego statku,
 • przygotowanie i dostarczenie do portu wszelkich dokumentów wymaganych do obsługi statku, w tym określenie warunków czasowych oraz finansowych,
 • kontrola obsługi statku pod względem przerw w załadunku/rozładunku towaru,
 • bieżący, bezpośredni kontakt ze służbami operacyjnymi w porcie, gospodarzami statku, agentami, spedytorami,
 • nadzorowanie i raportowanie prac przeładunkowych,
 • sporządzenie i dysponowanie dokumentacją niezbędną do prawidłowej realizacji załadunku oraz transportu towaru,
 • awizacja i koordynacja z terminalami oraz przewoźnikami planów załadunkowych,
 • dobór towaru z placu zgodnie z wytycznymi klienta,
 • weryfikacja załadunku towaru na środek transportu w oparciu o wymogi Klienta oraz dokumentację handlową i przewozową,
 • składowanie towaru na magazynach i placach portowych oraz jego bieżąca weryfikacja i nadzór w oparciu o wytyczne jakościowe i wymagania Klienta,
 • tworzenie dokumentacji zdjęciowej na wypadek wystąpienia protestów lub innych nieprawidłowości zgłaszanych przez port, Kapitana lub budzących obawy spedytora/Zleceniodawcy,
 • dokumentowanie i raportowanie wszelkich nieprawidłowości i niezgodności w wysyłkach z portów (braki podstawień wagonów, opóźnienia w załadunkach/rozładunkach),
 • wsparcie merytoryczne w mediacjach pomiędzy Klientem a Przewoźnikami/Portem.
 • zlecanie innych dodatkowych czynności

wraz z kompleksową obsługą celną ładunków w imporcie, eksporcie lub tranzycie.

Zapraszamy do współpracy

Yevheniia ARCHAKOVA

Kierownik Działu Spedycji Morskiej

+ 48 32 282 90 62 – wew. 30

+ 48 516 284 895

e.archakova@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa