Co oprócz przeładunku? - usługi dodatkowe w portach morskich

Transport ładunków drogą morską jest jednym z najbardziej opłacalnych i najpopularniejszych rodzajów transportu towarów na duże odległości. Ładunki można przewozić trasami międzynarodowymi do dowolnego portu na świecie, a także szlakami wód śródlądowych. Transport towarów drogą morską pozwala zarówno na przewóz towarów standardowych, jak i specyficznych, a nośność statków pozwala bez problemu poradzić sobie z ładunkiem ciężkim i wielkogabarytowym. Przewożony ładunek może mieć dowolną postać fizyczną, tj. stałą, płynną i sypką, a kontener lub statek dobierany jest zgodnie z jego charakterystyką.

Nie zawsze towar dostarczony do portu może wyjechać do klienta w tym samym stanie. W celu zwiększenia podatności transportowej frachtów oraz zapewnienia  warunków bezpieczeństwa w portach, stosuje się różne usługi dodatkowe, które pozwalają dostosować stan towaru do odpowiedniego środka i rodzaju transportu, poprzez m.in. formowanie towaru w jednostki ładunkowe, użycie odpowiedniego opakowania oraz znakowania.

Wszystko po to, by ładunek bezpiecznie i na czas dotarł do miejsca przeznaczenia. 

Konfekcjonowanie, sortowanie, identyfikacja - katalog usług dodatkowych

Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami, TSL Silesia gwarantuje swoim klientom, że wszelkie kwestie związane z usługami transportu morskiego będą na najwyższym poziomie. Na tle głównych świadczonych usług trudno nie zauważyć listy usług dodatkowych świadczonych przez TSL Silesia, które obejmują m.in:

  • sortowanie towarów;
  • naprawa drobnych uszkodzeń opakowania, przepakowywanie towaru;
  • identyfikacja i etykietowanie towaru;
  • dodatkowe zabezpieczenie ładunku podczas transportu;
  • cięcie towaru ponadgabarytowego;
  • uszczelnianie wagonów;
  • wapnowanie węgla/koksu;
  • polewaniem glikolem przeciw zamarzaniu;
  • przesiewanie i kruszenie towaru.

Poniżej postaramy się ściśle wyjaśnić na czym te usługi polegają.

Usługi dodatkowe dla towarów drobnicowych - identyfikacja, sortowanie, naprawa zabezpieczeń

Kluczową usługą przy pracy z ładunkami drobnicowymi jest sortowanie. Ze względu na różnorodność ładunków oraz ich specyficzne właściwości bardzo istotnym jest podział towaru według ich charakterystyk. Istnieje wiele parametrów, według których rozkładany jest ładunek. Do głównych należą: specyfikacja, odbiorca finalny, rozmiar, waga jednostkowa, gatunek. Możliwa jest także segregacja według koloru walcowanego metalu.

Towar podczas transportu narażony jest na różnego rodzaju uszkodzenia. Uszkodzenie opakowania może wystąpić na każdym etapie jego transportu. W przypadku wykrycia takiego typu uszkodzeń TSL Silesia na życzenie klienta może zorganizować ich naprawę, tak aby produkt był kompletny i bezpiecznie dotarł do miejsca przeznaczenia.  

Usługi dodatkowe dla towarów masowych lub towarów luzem - pakowanie, big-bagowanie, paletowanie

Towary przypływające na statkach w stanie sypkim, załadowane luzem w ładowniach, mogą wymagać odpowiedniego przygotowania do dalszych manipulacji, jak na przykład konfekcjonowanie. Usługa pakowania sypkiego towaru w big-bagi podczas przeładunku pozwala m.in na sprawne ważenie towaru czy zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, dla racjonalnego wykorzystania powierzchni i przestrzeni placów oraz magazynów składowych oraz dla zwiększenia podatności transportowej w celu dostarczenia do klienta czy też przewożenia w obrębie portu, może być stosowane formowanie ładunków w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Podczas załadunku kontenerów lub naczep samochodowych, niektóre rodzaje towarów mogą być dodatkowo na życzenie klienta formowane na standardowych paletach czy skrzyniach z użyciem takich materiałów pomocniczych jak różnego rodzaju pojemniki, taśmy, folia itp. Usługi pakowania obejmują także dodatkowe etykietowanie.

Towar wywożony transportem kolejowym - czyszczenie, uszczelnianie, zabezpieczanie wagonów

Podczas transportu towarów o małej granulacji stosuje się dodatkowe zabezpieczenie w postaci uszczelniania wagonów. Aby uniknąć rozsypywania się towaru podczas przewozu (np. przez szpary w ścianach i podłodze wagonu), wagony są uszczelnianie np. pianką lub drewnianymi listwami, deskami.

Częstą usługą jest również czyszczenie wagonów z pozostałości innych towarów, gdyż może to wpływać na jakość przewożonych materiałów.

Towary masowe, takie jak węgiel czy koks, po zakończeniu załadunku powinny być wapnowane w celu uniknięcia samozapłonu towaru lub pylenia towaru podczas transportu. Zabieg ten pozwala na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska podczas przewozu w otwartych wagonach typu węglarki oraz uniknięcie utraty masy.

Przy przewozie towarów podatnych na zamarzanie takich jak: ruda żelaza lub węgiel, w okresie ujemnych temperatur, należy zabezpieczyć ściany transportu preparatami przeciw przymarzaniu do nich towaru, aby uniknąć problemów przy rozładunku wagonów, samochodów, statków w miejscu dostarczenia.

Jedną z dodatkowych usług przy towarach masowych jest także ich mieszanie, przesiewanie, sortowanie, a także kruszenie go na różne frakcje.

Są to oczywiście przykładowe dodatkowe usługi, które są świadczone w portach morskich. Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga profesjonalnego podejścia. TSL Silesia może zapewnić najwyższą jakość obsługi ładunków we wszystkich portach Polski.

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu morskiego i spedycji portowej, zachęcamy do kontaktu z autorką artykułu oraz Kierowniczką Działu Spedycji Morskiej:

Eugenia Archakova

tel. +48 32 282 90 62 wew.30
kom. +48 516 284 895
e-mail: e.archakova@tsl-silesia.com.pl