Oferta TSL Silesia – transport i spedycja towaru masowego

Oferujemy kompleksowy serwis przeładunkowy i spedycyjny  ładunków w  porcie.
Z naszej jstrony zapewniamy nadzór, kontrole oraz raportowanie prac przeładunkowych w relacji statek – plac; plac-wagon; statek-wagon.

Zadbamy o wszelkie kwestie dokumentacyjne i logistyczne związane z załadunkiem/wyładunkiem towaru na/z statek oraz dalszy transport samochodowy, wagonowy w kraju jak i w tranzycie. Zapewniamy obsługę celną ładunków w imporcie oraz w eksporcie.

Rodzaje ładunków:

Koks

Paliwo

Biomasa

Antracyt

Węgiel

Złom

Ruda żelaza

Boksyt

Kierunki w których pracujemy:

Morski:

Obsługujemy statki z towarem masowym

Z portów/do portów:

flagi państw

Zapewniamy obsługę towarów masowych
w polskich portach morskich
Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście

w zakresie:

 • współpracy z terminalami portowymi w organizacji przeładunku w relacji statek-plac/magazyn oraz załadunku towaru na środek transportu (wagon, samochód) z uwzględnieniem warunków handlowych, czasowych i finansowych,
 • nadzorowania, kontroli i raportowania prac portowych (wyładunek, załadunek) pod względem zleconych do portu czynności przeładunkowych,
 • składowania towaru na placach i magazynach portu; nadzoru, kontroli i bieżącego monitorowania stanów magazynowych na placach i magazynach, 
 • współpracy z firmami kontrolnymi w celu realizacji różnorakich rodzajów badań (draught survey, badania jakościowe) oraz uzyskania stosownych certyfikatów,
 • awizacji i planowania na terminalu załadunku wagonów/samochodów,
 • wystawiania w imieniu klienta wszelkiej dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji przeładunków i transportu,
 • bieżącej współpracy z agentem statku w zakresie kompleksowej obsługi wyładunku/przeładunku towaru,
 • sporządzania rozliczeń obsługi statków,
 • zlecania innych dodatkowych czynności (np. ważenie lub tarowanie wagonów),
 • sporządzenia aktualnych statystyk zawierających wszystkie niezbędne dla klienta dane odnośnie stanów magazynowych, terminów wywozu towarów, planowanych przyszłych operacji z towarem,
 • tworzenie dokumentacji zdjęciowej na wypadek wystąpienia protestów lub innych nieprawidłowości zgłaszanych przez port, Kapitana lub budzących obawy spedytora/Zleceniodawcy.
 • wsparcie merytoryczne w mediacjach pomiędzy Klientem a Przewoźnikami / Portem.

Współpracujemy z większością terminali portów morskich w Polsce

Kompleksowa usługa transportu kontenerowego i drobnicowego

Kierunek kolejowy:

Stałe wywozy na trasie

Trójmiasto – Śląsk

Świnoujście – Śląsk

Świnoujście/Trójmiasto – Czechy

Transport wagonowy towaru masowego  z/do  Polski
i w tranzycie przez granicę wschodnią
Ukraina, Łotwa, Francja, Holandia, Niemcy

Głównie zajmujemy się obsługą:

W kontenerach

Na wagonach

Oferujemy korzystne formy współpracy:

 • zawarcie umowy o częściowe lub kompleksowe świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w ramach przekazania TSL Silesia obowiązków związanych z przeładunkiem i transportem towarów, przyjęciem i składowaniem, czasowym składowaniem, księgowością, odprawą celną oraz spełnieniem innych wymagań Klienta;
 • nadzór nad całym procesem transportowo-spedycyjnym pomiędzy Eksporterem/Importerem a jego Podwykonawcą, w celu dodatkowej kontroli na miejscu nad wykonaniem przez Podwykonawcę wszystkich zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie.

Emilia Pindral

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

  kom. 530 798 727

+48 516 285 072

 e.pindral@tsl-silesia.com.pl

Eugenia Archakova

Kierownik Działu Spedycji Morskiej

 tel. +48 32 282 90 62 wew.30

kom. +48 516 284 895

e-mail: e.archakova@tsl-silesia.com.pl