Oferta TSL Silesia –  transport i spedycja stali

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych wyrobów stalowych:  krajowy i międzynarodowy transport drogowy, morski, kontenerowy i kolejowy, a także spedycję, wszelkie operację magazynowe, ubezpieczenia ładunków, odprawy celne.

Rodzaje ładunków:

 • Stal w kręgach

 • Stal w arkuszach

 • Pręty

 • Półfabrykaty stalowe pakowane

 • Rury

 • Kątowniki, kule stalowe

Kierunki, na których pracujemy:

 • Transport morski:

Obsługujemy statki ze stalą luzem lub w kontenerach

 Z portów/do portów:

Grecji

Belgii

Niemiec

Egiptu

Do 100 statków ze stalą rocznie

Do kilkudziesięciu kontenerów ze stalą rocznie 

Zapewniamy obsługę stali (luzem oraz kontenerowo)  w polskich portach morskich – Gdynia, Gdańsk, Szczecin
w zakresie:

        • Przeładunek w relacji statek – plac/magazyn, statek – samochód/wagon oraz odwrotnie,
        • Składowanie/magazynowanie (również na magazynach czasowego składowania),
        • Segregacja,
        • Inwentaryzacja,
        • Usługi dodatkowe zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

 • Transport samochodowy: 

Stałe wywozy w wahadle na trasie: Śląsk – Trójmiasto – Śląsk

Transport samochodowy wyrobów stalowych  z/do  Polski:

 

Kierunki wschodnie:
Ukraina, Białoruś, UzbekistanKazachstan

Transport samochodowy z/do Polski

z/na Litwę, Węgry, Estonię, Łotwę, Niemcy, Słowację, Holandię, Belgię, Czechy, Rumunię

 • Transport kolejowy:

Kierunek Północ-Południe

Przewóz stali w relacji :

Polskie porty morskie (wraz z obsługą portową) – Czechy, Słowacja, Węgry, Grecja,  Niemcy etc. 

Kierunek Wschód-Zachód

Przewóz stali przez wszystkie wschodnie przejścia kolejowe oraz przeładunki na przygranicznych terminalach w relacji:
wagon 1435mm – wagon 1520mm, wagon – samochód, wagon – plac/magazyn i odwrotnie.

Oferujemy korzystne formy współpracy:

 • zawarcie umowy o częściowe lub kompleksowe świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w ramach przekazania TSL Silesia obowiązków związanych z przeładunkiem i transportem towarów, przyjęciem i składowaniem, czasowym składowaniem, księgowością, odprawą celną oraz spełnieniem innych wymagań Klienta;
 • nadzór nad całym procesem transportowo-spedycyjnym pomiędzy Eksporterem/Importerem a jego Podwykonawcą, w celu dodatkowej kontroli na miejscu nad wykonaniem przez Podwykonawcę wszystkich zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie.