Oferta TSL Silesia – Spedycja Kolejowa

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych na terenie Polski: międzynarodowy transport drogowy, morski, kontenerowy i KOLEJOWY, a także spedycję, wszelkie operacje magazynowe, ubezpieczenia ładunków oraz odprawy celne.

Zapewniamy obsługę  przepływów towarowych z/do: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Chin poprzez transport kolejowy międzynarodowy, jak i na odcinku granicznym oraz składowanie i przeładunek ładunków w relacji wagon – wagon  (1435mm/1520mm), wagon-samochód i odwrotnie.

Polska – Białoruś

 

Kuźnica Białostocka – Bruzgi

 

Siemianówka – Swisłocz

 

Terespol – Brześć

 Na terminalach w Małaszewiczach organizujemy transport oraz przeładunek:
betonówki, stali, węgla, zrębki, zboża, sklejki, kul żeliwnych, nawozów, soli drogowej, itd.

Polska – Rosja

 

Mamonowo – Braniewo

 

Żeleznodorożnyj – Skandawa

Polecamy nieobciążone oraz bardzo rozwojowe przejście graniczne Żeleznodorożnyj – Skandawa z terminalami przeładunkowymi w Korszach dla produktów neutralnych.
Z powodzeniem realizujemy tam dla naszego Klienta transport samochodów oraz ich części.

Polska – Litwa

 

Mockava – Trakiszki

Nadzór nad obsługą spedycyjną na przejściach z Białorusią, Rosją i Litwą pełni oddział TSL Silesia w Małaszewiczach 

(Kontakt: Małgorzata Symeczko, tel. +48 660 530 969; m.symeczko@tsl-silesia.com.pl  )

Polska – Ukraina
Oddział TSL Silesia w Hrubieszowie

 

Hrubieszów – Izov

W ramach obsługi  przewozów UA-PL przez przejście kolejowe Hrubieszów – Izov wykorzystujemy LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa) łącząca Hrubieszów ze Sławkowem. Jest to  najdłuższy odcinek szerokotorowy biegnący w głąb Polski o długości  400 km.

Na terminalach przeładunkowych wzdłuż linii LHS przyjmujemy do obsługi: cegłę, stal, węgiel, koks, pelet, rudę żelaza, nawozy, sól drogową, itd.

Polska – Ukraina
Oddział TSL Silesia w Medyce

 

Medyka – Mościska

           

  Werchrata – Rawa Russkaja

 

Dorohusk – Jagodin

Realizujemy składowanie, przeładunki oraz transport w eksporcie oraz imporcie pociągów kontenerowych, pociągów z nawozami, rudą żelaza, częściami maszyn itd.

Gwarantujemy:

  • kompleksową obsługę na wysokim poziomie;
  • opiekę doświadczonych spedytorów;
  • ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad i warunków transportu i przechowywania ładunku;
  • kontrola wszystkich logistycznych procesów i informowanie klienta o statusie przewozu ładunków.

Oferujemy korzystne formy współpracy:

  • zawarcie umowy o częściowe lub kompleksowe świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w ramach przekazania TSL Silesia obowiązków związanych z przeładunkiem i transportem towarów, przyjęciem i składowaniem, czasowym składowaniem, księgowością, odprawą celną, spełnieniem innych wymagań Klienta;
  • nadzór nad całym procesem transportowo-spedycyjnym pomiędzy Eksporterem a jego Podwykonawcą, w celu dodatkowej kontroli na miejscu nad wykonaniem przez Podwykonawcę wszystkich zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy :

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl