Sent – Outsourcing

W świetle Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 09 marca 2017 r. każdy uczestnik operacji przewozowych towarów monitorowanych, to jest przewoźnik, nadawca, odbiorca, nabywca, zobowiązany jest do realizacji szeregu obowiązków. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje w tym tworzenie, przesyłanie, uzupełnianie zgłoszeń towarów i aktualizacja danych  w nich zawartych.

Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie ustawowych obowiązków może skutkować karami pieniężnymi których wysokość może wynieść od 1.000PLN do 100.000 PLN aż do 46% wartości towaru.  

TSL Silesia proponuje Państwu usługę Outsourcingu w zakresie obsługi zgłoszeń systemu monitorowania przewozu towarów monitorowanych. W ramach przekazanych przez Państwa upoważnień sporządzimy wymagane przepisami zgłoszenie towaru do rejestru, w zależności od potrzeby dokonamy jego uzupełnienia oraz aktualizacji. W zakresie usługi, w sytuacji awarii systemu, zapewnimy przygotowanie i przesyłanie do organów KAS dokumentów zastępujących zgłoszenie SENT oraz stałe monitorowanie prawidłowości realizacji obowiązków związanych z przewozem towarów objętych systemem monitorowania.

TSL Silesia dopasuje swoją ofertę do potrzeb Państwa firmy, poprzez całkowite lub selektywne przyjęcie procesów związanych z obsługą systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego na okres przez Państwa wybrany.

Współpraca z TSL Silesia w ramach outsourcingu w zakresie systemu SENT da Państwu następujące korzyści:

      • dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów firmy TSL Silesia, co odciąży pracowników Państwa przedsiębiorstwa od stałego śledzenia przepisów dotyczących systemu monitorowania przewozów i obrotu paliwami opałowymi, dając możliwość realizowania podstawowych, priorytetowych i kluczowych dla Państwa zadań,
      • minimalizacja kosztów firmy poprzez odstąpienie od zatrudniania etatowego specjalisty dla obsługi systemu, jak również brak konieczności organizowania doszkalania zatrudnionych pracowników,
      • brak wydatków związanych z ewentualnymi karami pieniężnymi oraz sankcjami powstałymi wskutek niezgodności procesów związanych z obsługą SENT.

Za podjęciem współpracy z naszą firmą przemawia duże wieloletnie doświadczenie pracy TSL Silesia na rynku usług spedycyjno-logistycznych. Naszą pozycję budujemy poprzez stałą współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym oraz pełen outsourcing w zakresie systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych. 

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie w pracy w komórkach orzeczniczych organów celno–skarbowych. Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość stosowanych procedur, opracują lub zredagują wymagane dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych.

 

Zapisy na szkolenie:

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

 

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa