Sent

W świetle Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 09 marca 2017 r. każdy uczestnik operacji przewozowych na wskazanych w Ustawie towarach zobowiązany jest do zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych w rejestrze SENT. Ustawa ta nadaje także uprawnienia kontrolne służbom fiskalnym w zakresie egzekwowania zapisów prawnych oraz nakładania na podmioty wysokich kar pieniężnych.
Za “towary wrażliwe” Ustawa uznaje m. in.: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, wszelkiego rodzaju, oleje w tym również roślinne, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony, susz tytoniowy, preparaty smarowe, preparaty chemiczne, czynniki chłodnicze.

Każdy podmiot obsługujący bądź mający w planach obsługę któregokolwiek z powyższych towarów musi mieć na uwadze wymogi związane z monitorowaniem przewozu towarów wrażliwych, jak również konsekwencje związane z ich niespełnieniem.
Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z zakresem wsparcia merytorycznego, które jesteśmy Państwu w stanie zapewnić poprzez:

             ⇒     Szkolenia 
             ⇒     Audyt
             ⇒     Doradztwo
             ⇒     Outsourcing

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym.

Usługi realizowane są przez wykwalifikowanych konsultantów naszej firmy przy wsparciu funkcjonariuszy Służb Celno-Skarbowych w stanie spoczynku, posiadających szerokie doświadczenie w zakresie kontroli procedur SENT oraz orzecznictwa w postępowaniach dot. kar pieniężnych wynikających z ustawy SENT.  

Zapisy  szkolenie SENT


Wiktoria Turłajewa
Tel. +48 608 675 834
tel. +48 32 282 90 62 wew.32
e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa