Sent – Doradztwo

TSL Silesia proponuje Państwu wsparcie i pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu problemów napotykanych przez Państwa w trakcie wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów i obrotu paliwami opałowymi (SENT). Ustawa powyższa nie jest traktowana jako przepisy podatkowe, co uniemożliwia wystąpienia o  indywidualną interpretację przepisów podatkowych w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. Przedsiębiorcy mogą jedynie uzyskać pomoc techniczną w zakresie działania systemu dedykowanego do obsługi zgłoszeń (HelpDesk) lub skorzystać z informacji niemających umocowań prawnych publikowanych na platformie PUESC.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów służymy pomocą doradczą we wskazanych przez Państwa przypadkach problemów w stosowaniu przepisów ustawy SENT. Nasze konsultacje pomogą uwzględnić w działaniach Państwa firmy powyższej regulacji, a przede wszystkim skutecznie zabezpieczą Państwa przedsiębiorstwo przed karami pieniężnymi, nakładanymi przez organy celno-skarbowe z tytułu nieprawidłowości w stosowania ustawy.  

Wsparcie doradcze dotyczyć może również wszczętych przez organy celno-skarbowe postępowań wyjaśniających i w sprawie kar finansowych.

Nasze działania konsultacyjne obejmować mogą:

   • weryfikację transakcji oraz umów przewozowych, dokumentacji handlowej i dokumentów towarzyszących przesyłce pod kątem ich zgodności z przepisami wynikającymi z ustawy,
   • sprawdzenie stosowanych zasad, procedur wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy SENT, ich korektę lub opracowanie i wdrożenie nowych,
   • prowadzenie korespondencji z uprawnionymi do kontroli organami
   • analizę zleconych przypadków, wskazanie przyczyn powstałych nieprawidłowości, opracowanie rozwiązań problemu, ustalenie metod niwelujących nieprawidłowości,
   • sporządzanie i prowadzenie korespondencji z organami celno-skarbowymi w toku kontroli i w trakcie postępowania w sprawie kar pieniężnych.

Dodatkowo jako integralną część procesu doradczego możliwe jest organizowanie cyklicznych szkoleń dla Państwa pracowników dotyczących treści ustawy oraz wejścia w życie nowych przepisów i obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w obszarze działalności Państwa firmy.

Pomożemy również w ustaleniu listy towarów podlegających systemowi SENT w Państwa firmie w oparciu o klasyfikację wg kodów CN. W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji towarów, możemy uzyskać w Państwa imieniu WIT (Wiążącą Informację Taryfową) lub w przypadku wyrobów akcyzowych WIA (Wiążącą Informację Akcyzową).

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy SENT świadczymy przedsiębiorcom z terenu całej Polski bez względu na branżę, w jakiej działają.

Proponujemy współpracę w formie:

  • Kompleksowego doradztwa – współpraca na określony czas – wg podpisanej umowy.
  • Wsparcie konsultingowe dotyczące konkretnego zagadnienia lub problemu – na zlecenie przedsiębiorcy.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym oraz pełen outsourcing w zakresie systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych. 

Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie w pracy w komórkach orzeczniczych organów celno–skarbowych. Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość stosowanych procedur, opracują lub zredagują wymagane dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych.

 

Zapisy na szkolenie

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

 e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa