ZMIANA KATALOGU TOWARÓW SPOŻYWCZYCH MONITOROWANYCH W SENT

Minister Finansów wykorzystując szybką „furtkę legislacyjną” czyli delegację zawartą w art. 3 ust.11 Ustawy SENT, dokonał kolejnej zmiany w katalogu towarów podlegających nadzorowi w czasie przewozu lub obrotu.

W dniu 11.08.2023 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1596 opublikowano rozporządzenie będące korektą rozporządzenia w sprawie towarów objętych SEN. Zmiana ma charakter precyzujący listę towarów z rynku rolnego wskazanych w rozporządzenia. Do celu identyfikacji zastosowano kody CN wraz z opisami słownymi co ułatwia rozpoznanie czy dany towar należy do kategorii kontrolowanych.

sent

Zestawienie produktów spożywczych podzielono na dwie grupy. W pierwszej oznaczonej w par. 1 punkcie 9 pod literą a, znalazły się: mięso z drobiu, jaja ptasie, miód, tzw. owoce „miękkie”, produkty mączne oraz zagęszczony sok jabłkowy. Towary wskazane pod lit. b w/w artykułu to pszenica, rzepak, kukurydza i słonecznik. Przy każdym wskazanym w rozporządzeniu produkcie Minister określił progową masę a w przypadku jaj – ilość sztuk, której przekroczenie skutkuje objęciem przepisami ustawy o monitorowaniu.

W zależności od tego w której grupie znajduje się produkt, w różny sposób określono możliwości wyłączenia z obowiązków SENT.

I tak, nadzoru nie stosuje się do towarów wskazanych w grupie pierwszej, kiedy:

  • przewóz jest realizowany na podst. art. 5 Ustawy SENT (przewóz rozpoczynający się na terytorium RP). Wyłączenie nie dotyczy towarów pochodzących z Ukrainy, gdy przewóz jest realizowany po uprzednim dopuszczeniu do obrotu w UE
  • przewóz jest realizowany na podst. art.6 Ustawy SENT (przewóz rozpoczynający się poza terytorium RP). Wyłączenie nie dotyczy przewozu towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z państwa trzeciego
  • przewóz jest realizowany na podst. art.7 Ustawy SENT (przewóz rozpoczynjący się i kończący poza terytorium RP).

Z kolei produkty wskazane w drugiej liście podlegają wyłączeniu, gdy:

  • przewóz jest realizowany na podst. art. 5 Ustawy SENT (przewóz rozpoczynający się na terytorium RP)
  • towary w trakcie przewozu przez RP są objęte celną procedurą tranzytu.

Przez praktyczne brak vacatio legis dla korekty rozporządzenia większość przedsiębiorców została zaskoczona w/w zmianą. W związku z tym mogą pojawić się problemy w rozumieniu przepisów oraz we właściwej identyfikacji towarów spożywczych objętych monitorowaniem.

Artykuł opracował: 

Sławomir Musiał
Szkoleniowiec/ Doradca TSL Silesia Group.
Inspektor Celno – Skarbowy w stanie spoczynku.