UWAGA ZMIANA W SENT! KRAJOWY PRZEWÓZ ODPADÓW FARB I LAKIERÓW OBJĘTY MONITORINGIEM SENT

System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) został rozszerzony o 11 rodzajów odpadów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023 r. od 12 stycznia 2024 r.  krajowy przewóz wybranych odpadów podlegać będzie monitorowaniu z mocy ustawy SENT.

Przypomnijmy, że nadzór nad transportami odpadów dotychczas był ograniczony i dotyczył przewozów rozpoczynających się poza granicami kraju lub przesyłek w tranzycie.

Lista odpadów objętych SENT w przewozach krajowych obejmie m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, czyli od 12 stycznia 2024. W zamyśle Ministerstwa Finansów ta zmiana ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadowej. Rozporządzenie przewiduje objęcie nadzorem przewozu 11 rodzajów odpadów – realizowanego na podstawie art. 5 ustawy SENT w sytuacji, gdy masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów.

odpady farb i lakierów
Źródło: TSL SILESIA

Towary objęte monitoringiem SENT

Towary, które zostaną objęte SENT są wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) w którym oznaczone są następującymi kodami:

1. 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
2. 08 01 13 – szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
3. 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
4. 08 01 17 – odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
5. 08 01 19 – zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
6. 08 01 21 – zmywacz farb lub lakierów,
7. 08 03 12 – odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
8. 08 03 14 – szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
9. 08 04 09 – odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
10. 08 04 13 – uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
11. 08 04 15 – uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

Trzymiesięczny okres vacatio legis pozwala na dobre przystosowanie się do realizacji obowiązków wynikających z włączenia wewnętrznych przewozów w/w towarów do systemu nadzoru.

Zapraszamy do współpracy!​

Artykuł opracował:
Sławomir Musiał
Inspektor Celno – Skarbowy w stanie spoczynku
Szkoleniowiec TSL SILESIA GROUP.