Siedziba TSL Silesia w Bytomiu pełni funkcję koordynującą, wspierającą i nadzorującą wszelkie procesy logistyczne obsługiwane przez firmę. Jest centrum dowodzenia dla placówek TSL w portach i na granicach. Obecny na miejscu Zarząd czuwa na prawidłowością i efektywnością funkcjonowania spółki. Doświadczeni spedytorzy specjalizujący się w spedycji samochodowej, kolejowej, kontenerowej oraz morskiej są odpowiedzialni za kontakt zarówno z Klientami, jak i spedytorami oddziałowymi. Na bieżąco dbają, aby poziom świadczonych usług był na najwyższym poziomie i spełniał wymagania Klientów.

Spedytorzy z centrali w Bytomiu odpowiadają za obsługę Klientów od etapu analizy potrzeb, wyboru najbardziej korzystnych metod i narzędzi, wstępnych wycen, rozmów handlowych, jak również późniejszej realizacji procesu zleconego przez Klienta w każdym momencie łańcucha logistycznego. Służą pomocą w przypadku wszelkich pytań, wątpliwości czy problemów.

Siedziba w Bytomia jest również dla całej spółki zapleczem księgowo-kadrowym, dbającym o prawidłowość wszelkiej dokumentacji towarzyszącej procesom logistycznym, jak i celno-skarbowym. Zapewnia również ciągły rozwój pracowników poprzez planowanie szkoleń oraz uczestnictwa w targach i konferencjach.

Sławków jest najdalej wysuniętym na zachód punktem, do którego dociera linia kolejowa szerokotorowa (1520mm). Jest ostatnią stacją na historycznej, jednak stale sprawnie funkcjonującej Linii Hutniczej Szerokotorowej, dawniej nazywanej Linią Hutniczo-Siarkową. Dzięki strategicznemu umiejscowieniu, Oddział TSL Silesia w Sławkowie może obsługiwać ładunki zarówno płynące w relacji Wschód-Zachód, jak i Północ-Południe. Częścią Oddziału jest nasz Punkt Przeładunkowy, który oferuje przeładunki z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe i na samochody jak również rozformowywanie kontenerów. Poza przeładunkami zaoferować możemy także składowanie ładunków na placu o statusie magazynu czasowego składowania. Oprócz powyższych usług przeładunkowych, Oddział współpracuje ze sławkowskimi terminalami przeładunkowymi, które uzupełniają wachlarz usług, które możemy zaproponować Klientom. Wszelkie usługi transportowo-przeładunkowe wspierane są spedycyjną obsługą oddziałowych spedytorów.

Ponadto, Sławków jej siedzibą Agencji Celnej TSL Silesia, która dzięki scentralizowanej formie świadczenia usług, zdalnie realizuje odprawy celne na terenie całego kraju. Obsługuje również celnie i dokumentacyjnie towary na wagonach lub samochodach przejeżdżające przez centrum przeładunkowe w Sławkowie. Nasza Agencja Celna zatrudnia wyspecjalizowanych agentów celnych z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu jest w stanie wspomóc Klienta we wszelkich problemach związanych z celnymi aspektami międzynarodowej wymiany handlowej.

Oddział w Hrubieszowie realizuje pełen zakres usług celnych związanych importem, eksportem towarów we wszystkich procedurach celnych - zarówno dla towarów w ruchu transgranicznym z Ukrainą, ale również dla ładunków obsługiwanych celnie w portach morskich. W ramach usług celnych możliwe są także: obsługa zgłoszeń w procedurze uproszczonej lub odprawy tranzytowe w oparciu o Konwencje WPT. Ponadto, Oddział oferuje pełną obsługę spedycyjną ładunków przewożonych przez granicę poprzez współpracę z terminalami przeładunkowymi, a także przewoźnikami kolejowymi i samochodowymi. Zapewnia przy tym przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji (m.in. SMGS, CIM, CETAR, CMR).

Doświadczeni i wyspecjalizowani agencji mogą w razie potrzeby reprezentować Klienta w procesie legalizacji świadectw pochodzenia lub przed organami celnymi w przypadku dodatkowych czynności celnych. Możliwe jest również reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed innymi instytucjami państwowymi np. SANEPID, PIORIN, WIJHARS, FITO w zakresie dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy celnej. Dzięki całodobowej dostępności zapewniają ciągłą realizację procesów oraz bieżące wsparcie w dowolnym potrzebnym momencie.

Oddział TSL Silesia w Małaszewiczach skupia się na obsłudze potoków towarowych z i do Białorusi oraz dalej Kazachstanu i Chin. Świadczy kompleksową obsługę celno-spedycyjną w imporcie węgla, wyrobów z żelaza i stali oraz towarów chemicznych wraz z organizacją usług przewozu kolejowego na odcinku przygranicznym, składowania i przeładunku towarów w relacjach pośrednich i bezpośrednich między wagonami i samochodami. Ponadto, obsługuje również import antracytu oraz towarów petrochemicznych w imporcie i w tranzycie. Znaczącym aspektem działalności Oddziału w Małaszewiczach jest także obsługa celno-spedycyjna przesyłek kontenerowych w składach całopociągowych, zarówno w imporcie, eksporcie jak i tranzycie.

Szeroka znajomość specyfiki przejścia kolejowego w Małaszewiczach, charakterystyki lokalnych terminali przeładunkowych oraz wypracowane relacje z funkcjonującymi w otoczeniu podmiotami logistycznymi, pozwala na zaoferowanie Klientom szerokiego zakresu usług oraz zapewnienie wszelkiego potrzebnego doradztwa. W Oddziale zatrudnieni są specjaliści doświadczeni w obsłudze towarów w ruchu transgranicznym i wykwalifikowani w kwestii ich obsługi celnej. Dbają oni o poprawność i kompletność dokumentacji oraz czuwają nad sprawną i terminową realizacją procesów logistycznych.

Oddział w Gdyni obsługuje potok towarów drobnicowych i skonteneryzowanych przez trójmiejskie porty. Tworzą go ludzie, których łączy wspólna pasja – praca, którą wykonują. Są to specjaliści, którzy zdobytą wiedzę na studiach, szlifują poprzez praktykę w sektorze TSL. Dlatego też profesjonalnie i rzetelnie podchodzą do postawionych im obowiązków, wychodząc naprzeciw wszelkim wymogom Klienta.

Pracownicy Oddziału w Gdyni zajmują się organizacją i nadzorem nad załadunkiem/rozładunkiem towarów obsługiwanych drogą morską, jak również koordynują dowozy i odwozy towarów drogą lądową z portów morskich. Przygotowują i czuwają również nad poprawnością pełnej dokumentacji związanej z obrotem towarów w porcie. Mają bezpośrednią styczność z Państwa towarem obsługiwanym na terminalach. Spedytorzy są w bieżącym kontakcie z załogą obsługiwanych statków, pracownikami portu, kierowcami oraz przewoźnikami kolejowymi. Tym samym czuwają nad każdym etapem obsługi ładunku, niezależnie od wykorzystywanej gałęzi transportu.

Lokalizacja biura Oddziału na terenie OT Portu, oraz możliwość współpracy z pozostałymi terminalami morskimi sprawia, iż nasze rozwiązania i wsparcie dostosowane jest do potrzeb klienta.

Zadaniem Biura Portowego w Gdańsku jest obsługa towarów masowych (m.in. węgiel koksowy, antracyt, złom, boksyt) przeznaczonych dla strategicznych odbiorców w Polsce oraz zagranicą, jak również obsługa towarów masowych w eksporcie dla odbiorców m.in. w Hiszpanii i Meksyku.

Doskonale zorganizowany zespół spedytorów współpracuje operatywnie z kapitanami i załogami statków (kontakt bezpośredni, obsługa korespondencji w formie papierowej i/lub elektronicznej, wykonywanie dokumentacji foto), jak również z przewoźnikami kolejowymi (narodowym oraz prywatnymi przewoźnikami). Koordynuje, organizuje i nadzoruje załadunki i rozładunki towarów, zarówno w relacji bezpośredniej jak i pośredniej z/na wagony. Spedytorzy oddziałowi przygotowują również niezbędną dokumentację towarzyszącą procesom logistycznym oraz czuwają nad celną obsługą towarów. Wszystkie wymienione czynności są dla zespołu spedytorów zarówno obowiązkami zawodowymi jak i codzienną przyjemnością.

W szeregach pracowników Biura znajdują się zarówno spedytorzy z wieloletnim doświadczeniem (w spedycji od 1989) będący filarem mentorskim, jak również młodsza kadra, czerpiąca równocześnie z wiedzy starszych stażem, jak i z doświadczeń z bieżącej obsługi zleceń. Załoga Biura Portowego w Gdańsku jest niezmiennie nastawiona na pełną satysfakcję klienta, który zleca naszej firmie obsługę spedycyjną swojego towaru, co stawiane jest zawsze na pierwszym planie i zapewniane jest poprzez 24-godzinną, profesjonalną obsługę.

Oddział TSL Świnoujście zajmuje się koordynacją i nadzorem nad przeładunkiem i obsługą towarów masowych oraz drobnicowych.  W Oddziale zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, która spedycją i logistyką  zajmuje się od wielu lat, zachowując standardy na światowym poziomie. W ramach świadczonych przez Oddział usług, współpracujemy z wieloma Klientami w kraju, jak i za granicą. Obsługa towarów odbywa się drogą kolejową, przy współpracy z wieloma przewoźnikami, co umożliwia szybki i sprawny przepływ towarów do odbiorcy.  W uwagi na korzystną lokalizację, Oddział może również obsługiwać Klientów na liniach Skandynawskich.

Biuro Oddziału znajduje się w budynku Zarządu Portu Szczecin –Świnoujście, usytuowanym bezpośrednio przy terminalu OT Port, pozwala więc mieć bieżącą i rzetelną informację o procesach przeładunkowych odbywających się w porcie.

Oddział w Szczecinie jest jednostką świadczącą usługi w zakresie m.in. nadzorowania importu stali (np. pręty, blacha w kręgach, arkusze) oraz eksportu towarów masowych. Pracownicy Oddziału wspierają procesy przeładunkowe, równocześnie koordynując ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniając poprawność wszelkiej towarzyszącej im dokumentacji. Dodatkowo obsługują spedycyjnie przyjmowane w porcie statki, jak również wagony i samochody.

Zespół  znający położenie oraz topografie nabrzeży portowych w Szczecinie zapewnia specjalistyczny serwis i doradztwo w procesie spedycyjnym. Zapewnia najwyższej jakości obsługę i wsparcie w każdej sytuacji. Stawia czoła wszelkim nowym wyzwaniom, o czym świadczy na bieżąco rozwijany zakres świadczonych usług.

TSL Oddział Chorzów zajmuje się kompleksową obsługą spółek z branży chemicznej i farmaceutycznej w  takich obszarach działalności jak obsługa celna, akcyzowa, statystyczna i koncesyjna. Usługi świadczone są poprzez outsourcing pełny kontraktowy. 

Pracownicy Oddziału realizują wszystkie sprawy i formalności związane z wywiązywaniem się Klientów z obowiązków publicznoprawnych w związku z operacjami lub transakcjami handlowymi w obszarach ich działalności. Do głównych zadań należą, m.in.: tworzenie deklaracji akcyzowych, celnych, Intrastat oraz SENT.

W zakresie usług Oddziału jest również przeprowadzanie audytów i szkoleń. Pracownicy Oddziału zawsze służą wsparciem i doradztwem.

Oddział TSL Silesia w Medyce odpowiada za obsługę znacznej części towarów importowanych i eksportowanych przez polsko-ukraińską granicę.

W Medyce znajduje się jeden z największych suchych nieintermodalnych portów przeładunkowych w Europie. Największy na wschodniej granicy zewnętrznej UE. Kiedyś przodujący w sypkich towarach masowych (ruda żelaza, węgiel, koks), dzisiaj w głównej mierze przeładowujący gotowe hutnicze wyroby ze stali.