TSL Silesia Spółka z o.o. obecna jest w Medyce od 2015 roku jako Agencja Celna, obsługująca w dużej mierze rynek hutniczy w postaci surowców, półproduktów oraz produktów gotowych w imporcie jak również w eksporcie.

Medyka jako kluczowy kolejowy suchy port przeładunkowy południowo-wschodniej Polski jest bramą dla ruchu towarowego na szlakach wschód – zachód jak również północ – południe. Dodatkowo znajdując się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz na splocie dwóch systemów kolejowych, normalnotorowego (Polska i UE) i szerokotorowego (kraje dawnego bloku wschodniego), 1435 milimetrów i 1520 milimetrów, daje szerokie spektrum możliwości przeładunkowych. 

W obecnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pandemicznej, biuro w Medyce rozpoczyna nowatorski projekt o nazwie Mobilna Agencja Celna (MAC), w zasięgu której znajduje się większość towarowych przejść pogranicza Polski i Ukrainy.