Terminal przeładunkowy w Medyka

TSL SILESIA Sp. z o.o. Oddział w Medyce 37-732 Medyka 161, budynek Polcargo Medyka