Bieżąca obsługa importu stali przez Medykę

Wśród stale obsługiwanych przez TSL Silesia dostaw, znaczącym udziałem charakteryzują się półprodukty i wyroby stalowe w imporcie z Ukrainy i Białorusi. Ładunki te obsługujemy zarówno w imporcie morskim przez polskie porty, jak i przez wschodnią granicę z Białorusią i Ukrainą. W ostatnim czasie przybyła drogą kolejową do Polski kolejna dostawa stali, tym razem w postaci walcówki stalowej.  Przeładunek z wagonów szerokotorowych oraz dalszą dystrybucję samochodami organizujemy przez polsko-ukraińskie przejście graniczne Medyka-Mościska. Zapewniamy tam również pełną obsługę spedycyjną, dokumentacyjną i celną dla importowanego towaru. 

Walcowane półprodukty ze Wschodu coraz większym strumieniem dostarczane są z krajów dawnego WNP do firm zachodniej Europy.
W związku z naciskiem Unii Europejskiej na zieloną gospodarkę, firmy sięgają po gotowe wyroby hutnicze spoza UE, takie jak:

– stalowe druty różnego typu – ciągnione lub walcowane na zimno i gorąco,
– blacha walcowana na gorąco i na zimno, o różnorodnych wymiarach,
– kęsiska stalowe,
– slaby.

Wykorzystywane są one do produkcji na przykład karoserii samochodowych, stali strukturalnej dla budownictwa i wszystkich gałęzi gospodarki, gdzie stal, żeliwo i ich pochodne są niezastąpione.
Po zamknięciu części surowcowej i wygaszeniu wielkiego pieca w Nowej Hucie (Kraków) zauważalny jest dynamiczny wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty. W głównej części na półprodukty stalowe, przykładowo walcowaną na zimno i na gorąco blachę o różnym składzie chemicznym, w zależności od potrzeb technologicznych.

W Medyce znajduje się jeden z największych suchych portów przeładunkowych (nieintermodalnych) w Europie. Największy na wschodniej granicy zewnętrznej UE. Kiedyś przodujący w sypkich towarach masowych (ruda żelaza, węgiel, koks), dzisiaj w głównej mierze przeładowujący gotowe hutnicze wyroby ze stali.

Share
Share
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu kolejowego, zachęcamy do kontaktu z Kierowniczką naszego Działu Kolejowego:

Agnieszka MOSKWA
Tel: + 48 668 677 970
@: a.moskwa@tsl-silesia.com.pl