Eksport auta na Ukrainę – procedura obsługi osób fizycznych przez Agencje Celną TSL Silesia

Tymczasowe zniesienie w 2022 roku cła importowego, akcyzy oraz podatku VAT przez władze Ukrainy na samochody sprowadzane z zagranicy spowodowało znaczny wzrost ich importu do kraju. Jak wygląda obecnie sprzedaż samochodu na Ukrainę osobie fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej), zamieszkałej poza terytorium UE? Jakie warunku muszą zostać spełnione, aby móc legalnie i bez żadnych późniejszych kłopotów sprzedać samochód obywatelowi Ukrainy? 

Po załatwieniu wszelkich formalności związanych z przeniesieniem prawa do zarządzania towarem (w tym przypadku samochodem) na nowego właściciela, wywóz pojazdu musi zostać potwierdzony przez odpowiedni organ celny. 

Sama procedura związana z odprawą celną składa się z kliku czynności, które są niezbędne aby móc otrzymać dokument SAD i przewieźć samochód na Ukrainę. 

Źródło: TSL SIELSIA

Czym jest dokument SAD i dlaczego jest niezbędny przy imporcie towarów z zagranicy?

Dokument SAD (ang. Single Administrative Document) jest jednym z najczęściej stosowanych statystycznych dokumentów celnych związanym z procedurami eksportu oraz importu towarów nienależących do UE. Dzięki dokumentowi SAD można między innymi  śledzić towar, kontrolować jego bezpieczeństwo a także znacznie przyspieszę procedury celne, gdyż formularz SAD zastąpił sześć innym dokumentów stosowanych przy odprawie celnej.

Kolejnym dokumentem wymaganym przy eksporcie samochodów do UA jest EUR.1. Dokument ten wystawiany przez odpowiednie organy celne dla pojazdów eksportowanych w celu potwierdzenia kraju pochodzenia towaru. Co jest wymagane do wystawienia świadectwa pochodzenia towaru – EUR.1?

Do wystawienia dokumentu EUR.1 w przypadku samochodów używanych niezbędne jest przedstawienie:

  • deklaracji dostawcy autoryzowanego dealera, lub
  • oświadczenie producenta

Jeżeli osoba fizyczna, która eksportuje auto na Ukrainę będzie dysponować jednym z powyższych dokumentów, oznacza to, że będzie mogła zawnioskować o zalegalizowanie EUR.1.

Ważne: Tylko przedstawiciel (np. autoryzowany salon ) danej marki  lub producent może poświadczać pochodzenie samochodu.

Wywóz auta na Ukrainę  – jakie dokumenty należy przedstawić Agencji Celnej TSL Silesia?

Osoba, która zakupiła auto w PL a następnie chce je przewieźć na terytorium UA, zobowiązana jest do przedstawienia Agencji Celnej następujących dokumentów:

  • Ubezpieczenie auta,
  • Dowód rejestracyjny auta,
  • Paszport kupującego (obywatela UA),
  • Umowę kupna sprzedaży,
  • Oświadczenie kosztu dostawy samochodu do granicy na lawecie lub na własnych kołach,
  • Pełnomocnictwo do AC,

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów wraz ze spełnieniem wszelkich należności celnych, Agencja Celna TSL Silesia przesyła zgłoszenia do najbliższego oddziału celnego w tym przypadku będzie to nasz oddział znajdujący się przy przejściu granicznym Medyka – Mostyska, który odpowiada za obsługę celną większości towarów eksportowanych oraz importowanych przez granicę polsko-ukraińską. W celu dopełnienia obowiązków wywozowych zachęcamy do skontaktowania się z pracownikami naszej Agencji Celnej na przejściu granicznym.

Następnie kupujący zostaje skierowany do wskazanego przez Agencję Celną oddziału celnego w tym przypadku będzie to Oddział Celny w Przemyślu. Na miejscu, już bez udziału agenta celnego, który dokonał zgłoszenia, pracownik celny weryfikuje samochód, po zakończonej weryfikacji kupujący może udać się po druk dokumentu SAD.

Ważne: Obsługa zgłoszeń dla osób fizycznych prowadzona wyłącznie w godzinach pracy Oddziału Celnego w Przemyślu.

Zaletą skorzystania z usług naszej agencji jest to, że obsługę związana z procedurą wywozu auta na Ukrainę przeprowadzić można również poprzez złożenie wymaganych dokumentów w naszym oddziale w Medyce, gdzie również możesz dokonasz wszelkich płatności.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i rozpoczęcia współpracy z TSL Silesia!