Niezależnie od tego w jakim kraju Unii Europejskiej samochód został nabyty  (w Niemczech, Polsce czy innym kraju UE), jeśli zgłoszenie celne w wywozie nie zostało dokonane w kraju zakupu,  musi ono zostać złożone przez obywateli  Ukrainy w  granicznym urzędzie celnym kraju UE przez który samochód wjeżdża  na teren UA . Dokonanie zgłoszenia oraz wyprowadzenie towaru za granicę jest warunkiem uzyskania  zwrotu podatku VAT od eksportowanego towaru .

     Oddział naszej Agencji Celna TSL Silesia znajdujący się  na przejściu granicznym w Medyce Mostyska,  dokona za Państwa wymaganych formalności celnych dotyczących eksportu .

         Aby  dokonać obowiązków celnych na terytorium Ukrainy oprócz dokumentów potwierdzających  legalne nabycie pojazdu , dokumentów rejestracyjnych auta oraz odprawy wywozowej konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających pochodzenie  – Świadectwo EUR 1  . Przedstawienie powyższego dokumentu organom celnym UA warunkuje zastosowanie obniżonej stawki celnej  dla  sprowadzanych samochodów osobowych i dla samochodów ciężarowych.

        Agencja Celna TSL Silesia z siedzibą w Medyce wystawia świadectwo pochodzenia EUR.1 dla samochodów sprowadzanych na Ukrainę przez przejście graniczne Medyka – Mostyska.

W  celu  dopełnienia obowiązków wywozowych zachęcamy do  skontaktowania  się z pracownikami naszej Agencji Celnej na przejściu granicznym .

    Zgłoszenia wywozowe EX1 i świadectwo pochodzenia EUR.1 są wymagane przy odprawie  importowej  wywożonych z  krajów UE na Ukrainę dla  środków przewozowych określonych   kodów CN 8701, 8702, 8704, 8705.

Zgodność pojazdu z normami środowiskowymi Euro-5 i Euro-2 to obecność certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność. Dokument musi być wydany zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i musi wskazywać poziom przepisów środowiskowych zgodnie z konstrukcją pojazdu (Euro-6, Euro-2 lub inny poziom).