XXXI koncert „Serce za serce” Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

27 października 2023 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie 31 Koncert „Serce za Serce” Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

To coroczne wydarzenie, stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia i docenienia tych, którzy wspierają rozwijające się badania naukowe w Instytucie Protez Serca Fundacji i stanowią dla niej szczególnie cenną i bliską pomoc.

31 koncert „Serce za serce”
Źródło: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii/FB
wyróżnienie
Źródło: TSL SILESIA

Od 2011 roku, TSL Silesia z pełnym zaangażowaniem jest dumnie związana jako partner Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, niezmiennie wspierając misję organizacji w dziedzinie kardiochirurgii.

Koncert „Serce za serce” stanowił wyjątkową szansę na rozpowszechnienie misji Fundacji, uczczenie pamięci jej twórcy i opiekuna, profesora Zbigniewa Religi, oraz wyrażenie wdzięczności wobec wszystkich, którzy wspierają tę inicjatywę.

Gwiazdą tegorocznej gali „Serce za serce” był Michał Wiśniewski wraz ze swoją córką Etiennette Wiśniewska oraz Ania Świątczak i Julia Kajdy.

Najwyższa jakość obsługi spedycyjno-celnej!