Do 80% dofinansowania!

Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000982

Oferujemy Państwu szkolenie ze spedycji kolejowej oraz intermodalnej z elementami sprzedaży, w ramach którego wiedza jest przekazywana nie tylko w formie standardowego wykładu, a także  w formie ćwiczeń, rozwiązywania zadań oraz praktycznych porad.

Przekazanie wiedzy praktycznej  z zakresu organizacji dostaw ładunków przy wykorzystaniu różnych korytarzy  transportowych uczestnikom szkolenia planującym rozpocząć prace jako spedytor kolejowy/intermodalny lub handlowiec/logistyk międzynarodowy.

Początkujący spedytor kolejowy/intermodalny, handlowiec/logistyk międzynarodowy.

Uczestnictwo w szkoleniu  zapewnia posiadanie wiedzy dotyczącej spedycji kolejowej/intermodalnej, pozwalającej na podjęcie pracy jako spedytor kolejowy/intermodalny,  logistyk /handlowiec w firmach handlowych i produkcyjnych.

 • Umowy o międzynarodowym przewozie towarów kolejami (CIM/SMGS)
 • List przewozowy (CIM/CETAR/SMGS)
 • Międzynarodowy obrót wagonów w oparciu o RIV
 • Wytyczne ładowania UIC/SMGS
 • Najczęściej używane wagony kolei 1435 mm/1520 mm
 • Co musimy wiedzieć by wycenić przewóz/przeładunek
 • Przejścia graniczne na styku linii o różnej szerokości 1435 mm/1520 mm (Polska/Litwa/Białoruś/Ukraina)
 • Możliwości przeładunkowe na terminalach przygranicznych
 • Korytarze transportowe Wschód/Zachód, Północ/Południe
 • Należności przewozowe, przewoźne oraz opłaty dodatkowe powstałe od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania;
 • Masa taryfowa przesyłki, odległość taryfowa oraz ich wpływ na opłaty za przewóz;
 • Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań
 • Metodologia przewozów kontenerowych
 • Standardowe jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym
 • Organizacja przewozów kontenerowych (miejsce załadunku, formowanie kontenera, kompletowanie ładunku, terminale kontenerowe, statki dowozowe i oceaniczne). Wymiary, wysokości, ładowności, rodzaje.
 • Konosament jako podstawowy dokument przewozowy w transporcie morskim.
 • Elementy oferty na transport intermodalny – przy drodze morskiej oraz kolejowej.
  • THC, ISPS, VGM, demurrage, detention.
  • Dodatki frachtowe: BAF, CAF, congestion, WRS, itp.
 • Połączenia kontenerowe w ramach najbardziej popularnych korytarzy transportowych (Jedwabny Szlak i jego alternatywy, korytarze RFC w ramach TEN-T)
 • Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań

Autorki oraz prowadzące szkolenie: 

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

Kierownik Działu Marketingu

Koszt szkolenia:

Szczegółowa oferta szkoleniowa:

Zapisy na szkolenie:

 

Wiktoria Turłajewa

 Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21

 e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl