Polska położona na skrzyżowaniu  głównych europejskich szlaków handlowych i transportowych jest często wykorzystywana przez eksporterów z Rosji, Ukrainy, Białorusi jako punkt wejścia na rynki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wschodnia granica Polski jest stykiem kolei o różnej szerokości:

– kolej szerokotorowa 1520 mm używana w krajach poradzieckich

– kolej normalnotorowa 1435 mm używana w Polsce oraz UE.

Różnica szerokości kolei pomiędzy Wschodem a Zachodem narzuca odpowiednie wymagania co do ruchu pociągów towarowych przez granice.

Wzdłuż wschodniej granicy usytuowane liczne terminale przeładunkowe, które umożliwiają ruch towarowy poprzez przeładunek z wagonu S na wagon N, wagonu S na samochód oraz w kierunku odwrotnym.

Najdłuższą linią szerokotorową w Polsce jest Linia Hutnicza Szerokotorowa, jej długość wynosi 399 km i ciągnie się od Hrubieszowa do Sławkowa.

Innymi liniami szerokotorowymi są krótkie odcinki przy wschodniej lub północnej granicy państwa z Rosją, Litwą, Białorusią.

Poprzez łączenie dwóch linii szerokotorowej i normalnotorowej, eksport oraz import przez Wschodnią granice Polski odbywa się według odpowiedniego schematu o szczegółach którego porozmawiamy na naszym webinarze “Transport kolejowy Wschód – Zachód”.

W ciągu godziny omówimy sobie takie tematy jak:

– korytarze transportowe Wschód – Zachód,

– przejścia graniczne  kolejowe Wschód – Zachód (Polska – Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina),

– ruch towarowy przez Wschodnią granice Polski.

Cel webinaru:

Poszerzenie wiedzy dotyczącej ruchu towarowego w kierunku Wschód – Zachód

Korzyści webinaru:

Pozyskanie nowych partnerów w transporcie kolejowym Wschód – Zachód

Serdecznie zapraszamy na webinar wszystkich zainteresowanych transportem kolejowym przez Wschodnią granice Polski w kierunku eksportowym lub importowym.

Autorki oraz prowadzące:
Daria ŻMURDA – KRAKOWSKA
Wiktoria TURŁAJEWA

Zapisy na szkolenie spedycyjne:

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.32

v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl