W przypadku obrotu towarowego drogą morską z krajami trzecimi proponujemy powierzenie nam oprócz usług spedycji morskiej, reprezentacji Państwa interesów w czasie dokonywania obowiązkowych formalności w eksporcie , imporcie oraz tranzycie .

Gwarantujemy, że czynności związane z przygotowaniem dokumentacji dla kontroli celnych związanych z obejmowaniem towarów czasowym składowaniem czy tez odpowiednią procedurą celną zostaną przeprowadzone przez naszych Agentów Celnych w sposób kompleksowy , z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa jak i interesu upoważniającego podmiotu.         

Potwierdzeniem  profesjonalizmu naszego przedsiębiorstwa jest fakt przyznania  przez Dyrektora Izby Celnej w Katowicach we wrześniu 2010r  Świadectwa AEO nr PLAEOF330000100009 (Authorised Economic Operator -Customs Simplifications/Security and Safety) – Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy.

Przyznanie Statusu Autoryzowanego Przedsiębiorcy jest dla nas niezmiernie ważnym i cennym dokonaniem gdyż poprzedzone było długotrwałym i rzetelnym postępowaniem audytowym prowadzonym przez uprawniony organ celno- skarbowy.

Dzięki przyznanemu przez organy celne,  statusowi posiadamy uprawnienia do realizowania czynności wymaganych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego w tak zwanych uproszczeniach .

Nasza Agencja Celna dysponuje także przyjętą przez organy celne gwarancją zapłaty  kwot mogącego powstać  długu celnego.  Wykorzystanie wiedzy naszych pracowników , przywilejów AEO z oraz instrumentów prawnych daje efekt w postaci   przyspieszenia przepływu masy towarowej w obrocie międzynarodowym a w imporcie i możliwość szybkiego swobodnego dysponowania sprowadzanym towarem .

Zapraszamy do współpracy

Wiktoria Turłajewa

Specjalista ds.marketingu i szkoleń

 

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.21