Zakaz przywozu wyrobów z żelaza i stali od 30.09.2023 | Najnowsze aktualizacje i wymagania

OD 30.09.2023 KOLEJNY ZAKAZ PRZYWOZU WYROBÓW Z ŻELAZA I STALI!!!

Od dnia 30 września 2023 wejdzie w życie zmiana rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, od dnia 30 września 2023 r. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1904 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany w/w regulacji w art. 3g ust.1 lit d wprowadza o  zakaz przywozu lub  zakupu bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów z żelaza i stali pochodzących z Rosji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia.  

Przy czym zakaz przywozu lub zakupu wchodzi w życie w różnych momentach, w zależności od użytych surowców:

  • od dnia 30 września 2023 r. w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII zawierających materiały inne niż te objęte kodami 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90;
  • od dnia 1 kwietnia 2024 r. w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII zawierających materiały objęte kodem 7207 11;
  • od dnia 1 października 2024 r. w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII zawierających materiały objęte kodami 7207 12 10 lub 7224 90.  

 

Do celów zastosowania przedmiotowego przepisu importerzy zobowiązani będą do przedstawienia dowodów potwierdzających kraj pochodzenia materiałów użytych do produkcji wymienionych w zestawieniu wyrobów stalowych.

import wyrobów ze stali i żelaza - zmiany w przepisach ue

Zgłaszający został zobowiązany do posiadania i przedłożenia na żądanie organu celnego odpowiednich dokumentów potwierdzających kraj pochodzenia materiałów żelaznych i stalowych wykorzystywanych do przetwarzania produktu w kraju trzecim.

Mając powyższe na uwadze, zachęcamy do współpracy w przeglądzie  asortymentu wyrobów z żelaza i stali sprowadzanych przez Państwa przedsiębiorstwo z krajów trzecich pod kątem opisanego mechanizmu sankcyjnego  i przygotowania wymaganej dokumentacji potwierdzającej    pochodzenie surowca użytego do produkcji wyrobów.

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z przeglądem asortymentu wyrobów z żelaza i stali sprowadzanych z krajów trzecich. TSL Silesia oferuje usługi szkoleniowe, konsultacyjne i outsourcingowe! Specjalizujemy się w pomaganiu klientom w zrozumieniu i dostosowaniu się do obowiązujących przepisów dotyczących importu oraz eksportu towarów, w tym surowców i wyrobów stalowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!