Zdobądź doświadczenie w zawodzie Agenta Celnego w TSL Silesia !!!!!!

Po historycznych zmianach od roku 1989 w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój gospodarki, co skutkowało gigantycznym zwiększeniem międzynarodowego obrotu handlowego naszego kraju.
W ten sposób oferta nowych stanowisk na rynku pracy w Polsce znacząco się zwiększyła i stale się poszerza. Do właściwej obsługi wymiany handlowej z krajami trzecimi konieczne jest zapewnienie odpowiednio przygotowanych, przewoźników, kierowców, logistyków, koordynatorów transportu oraz AGENTÓW CELNYCH.

Zawód Agenta Celnego

Zawód Agenta Celnego – pośrednika pomiędzy urzędem celnym a podmiotami realizującymi eksport lub import jest szczególnie ważny dla procesów handlu międzynarodowego.
Agent Celny między innymi : uczestniczy w rewizjach celnych i innych czynnościach sprawdzających , przygotowuje całość dokumentacji wymaganych w myśl przepisów celnych , analizuje i kontroluje ich poprawność , dokonuje wszelkich formalności przed urzędem celnym w imieniu importerów i eksporterów, a także działając z upoważnienia może dokonywać płatności ceł i podatków od importowanych towarów.

Wykonywanie zawodu Agenta Celnego

Wykonywanie zawodu Agenta Celnego wymaga znajomości Unijnego Kodeksu Celnego , aktów wykonawczych oraz autonomicznego krajowego zbioru przepisów celnych. Agent Celny musi ponadto posiadać wiedzę z wielu innych obszarów prawa dotyczących np. ochrony środowiska , prawa przewozowego ,konwencji Incoterms , itp.
Oczywiście najważniejsze jest jednak uzyskanie praktycznych umiejętności w celu wypełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa celnego.
Proponujemy Państwu pracę w naszej Agencji Celnej dzięki której będziecie mieć okazję do zdobycia informacji i doświadczenia koniecznego do wykonywania zawodu Agenta Celnego.
Pracownicy TSL Silesia z chęcią pomogą w nauce tego wyjątkowego zawodu i podzielą się z Państwem wiedzą , doświadczeniem i umiejętnościami .

Prześlij do nas swoje CV

Zdobądź doświadczenie w zawodzie Agenta Celnego w TSL Silesia !!!!!!

Agent Celny Hrubieszów

Agent Celny Hrubieszów

Agent Celny Sławków

Agent Celny Medyka

Agent Celny Chorzów

Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.
Prześlij do nas swoje CV na rekrutacja@tsl-silesia.com.pl i znajdźmy wspólnie sposób na współpracę!
 
Pamiętaj, aby w CV dodać zapis : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz kolejnej rekrutacji w firmie TSL Silesia Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy: rekrutacja@tsl-silesia.com.pl