Terminale przeładunkowe linii LHS

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych na terenie Polski: międzynarodowy transport drogowy, morski, kontenerowy i kolejowy, a także spedycję, wszelkie operację magazynowe, ubezpieczenia ładunków, odprawy celne.

Świadczymy usługi przeładunkowe między innymi na przejściu granicznym z Ukrainą.

 

Hrubieszów/Izov

Linia LHS jest najdalej wysuniętym punktem styku kolei 1520 mm i 1435 mm od granicy z Ukrainą i liczy – 399 km (Hrubieszów – Sławków).

Wzdłuż linii LHS  gwarantujemy kompleksową obsługę spedycyjną włącznie z przeładunkami towarów wszelkiego rodzaju, obsługę terminalową, obsługę celną, wypełnianie dokumentów przewozowych, podstawienie samochodów pod załadunek i rozładunek z wagonów, zamawianie wagonów szerokotorowych z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań klientów co do typu, rodzaju, terminu załadunku itp.

Przeładunki w Hrubieszowie

Jako przygraniczna stacja Hrubieszów ma infrastrukturę dostosowaną do kompleksowej obsługi ładunków w relacji Ukraina – Polska.

Na stacji jest posterunek Celny i Graniczna Placówka Kontroli Straży Granicznej które czynne całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Świadczymy pełny zakres usług celno-spedycyjnych 24H.

Również dla obsługi towarów podlegających specjalistycznym  kontrolom w Hrubieszowie jest czynny (od poniedziałku do piątku) punkt odprawy fitosanitarnej z zapleczem oraz punkt kontroli weterynaryjnej z zapleczem. Dodatkowo są placówki rzeczoznawstwa i kontroli towarów.

Organizujemy przeładunki towarów w wagonach krytych i otwartych, towarów masowych i sztukowych ( w BB, wiązkach, na paletach, w paczkach).

Zamość – Bortatycze

Zamość – Bortatycze jest w kolejności drugą  stacja na której realizujemy przeładunki towarów masowych. Znajduje się w odległości 60 km od stacji Hrubieszów.

Towary importowane do Polski przez granice Izov/Hrubieszów są obejmowane procedurami celnymi (dopuszczenie  do Obrotu oraz Tranzyt) w Hrubieszowie.

Towary dopuszczone do Obrotu w Hrubieszowie nie potrzebują już obsługi celnej na kolejnych stacjach. Natomiast towary objęte procedurą Tranzytu w Hrubieszowie wymagają obsługi celnej na kolejnych stacjach LHS w trakcie przeładunku na inny środek transportu. Zapewniamy  obsługę celną na każdym terminalu przeładunkowym LHS  w zakresie wystawiania dokumentów tranzytowych T1 wraz z udzieloną gwarancją dla towarów w tranzycie.

Na terminalu przeładunkowym w Zamość – Bortatycze realizujemy przeładunki towarów masowych.

Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn znajduje się w odległości 77 km od Hrubieszowa oraz tylko 27 km od stacji Zamość – Bortatycze.

Świadczymy usługi przeładunkowe w Szczebrzeszynie towarów sztukowych, na paletach, w paczkach, paletyzowane, wiązkach. Jest możliwość krytego składowania oraz składowania na placu otwartym. Przeładunek palet o wadzę do 2,5 tony.

Biłgoraj

Biłgoraj ma plac ładunkowy nieutwardzony przy torze “S”-1520 mm, stwarzający warunki załadunku i wyładunku przesyłek (z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych i toksycznych).

Znajduję się w odległości 70 km od Szczebrzeszyna oraz 89 km od Woli Baranowskiej. Na stacji Biłgoraj jest możliwość zorganizowania przeładunku w razie konieczności, chociaż większość towarów są przeładowywane na sąsiednich stacjach Szczebrzeszyn oraz Wola Baranowska ze względu na bardziej rozwiniętą infrastrukturę.

Wola Baranowska

Stacja Wola Baranowska znajduje się w odległości 196 km od Hrubieszowa oraz 203 km od ostatniej stacji LHS. Z uwagi iż jest to najbardziej środkowa stacja linii szerokotorowej LHS ma odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę co ułatwia sprawne przeładunki różnego rodzaju ładunków.

Świadczymy Usługi celno-spedycyjne oraz  przeładunkowe na stacji Wola Baranowska we wszystkich kierunkach i dla każdego rodzaju transportu.

Staszów

Staszów się znajduję w małej odległości od Woli Baranowskiej przez którą idzie większość przeładunków (34 km). Niemniej jest możliwość przeładunku na bocznicy przeładunkowej:

– towarów masowych luzem do przeładunku czerpakami, przeładunki z wagonów specjalnych typu Hopper, towarów drobnicowych (paletyzowanych, w big-bagach, w wiązkach, itp.

Grzybów

Bocznica kolejowa “S”-1520 mm – czasowo nie wykorzystywana.

Goluchów

Gołuchów się znajduję 271 km od Hrubieszowa oraz 128 km od Sławkowa. Organizujemy przeładunki gazów skroplonych, płynnych. Gołuchów posiada plac ładunkowy pomiędzy torami ogólnego użytku”N”-1435 mm i “S”-1520 mm, bocznice i hale przeładunkową wykorzystywaną dla obsługi wagonów krytych i otwartych.

Sędziszów

Sędziszów, przedostatnia stacja szerokotorowej linii LHS, ma punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i odwrotnie

Sławków

Na naszym punkcie przeładunkowym w Sławkowie ( jednym w Polsce i Europie najdalej wysuniętym na zachód punktem styku kolei szerokości 1520 i 1435 mm – 399 km od granicy z Ukrainą ) gwarantujemy kompleksową obsługę spedycyjną włącznie z przeładunkami towarów wszelkiego rodzaju, obsługę terminalową, obsługę celną, wypełnianie dokumentów przewozowych, podstawienie samochodów pod załadunek i rozładunek z wagonów, zamawianie wagonów szerokotorowych z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań klientów co do typu, rodzaju, terminu załadunku itp.

Oferujemy korzystne formy współpracy:

  • zawarcie umowy o częściowe lub kompleksowe świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w ramach przekazania TSL Silesia obowiązków związanych z przeładunkiem i transportem towarów, przyjęciem i składowaniem, czasowym składowaniem, księgowością, odprawą celną oraz spełnieniem innych wymagań Klienta;
  • nadzór nad całym procesem transportowo-spedycyjnym pomiędzy Eksporterem/Importerem a jego Podwykonawcą, w celu dodatkowej kontroli na miejscu nad wykonaniem przez Podwykonawcę wszystkich zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy:

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834

tel. +48 32 282 90 62 wew.32

v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl