Jedną z najbardziej istotnych dla transportu i handlu zagranicznego metod cyfryzacji systemów funkcjonujących w ramach administracji celno-skarbowej jest projekt „Cyfrowa Granica”. Prace nad projektem prowadzone są od roku 2018, w którym został przeprowadzony przetarg na przygotowanie systemu. System ten ma celu udoskonalenie obsługi przepływu osobowego i towarowego przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne oraz poszerzenie funkcjonujących dotychczas metod o dodatkowe rodzaje, jak graniczny ruch lotniczy czy morski ruch kontenerowy i towarowy. Jego zadaniem jest nie tylko wsparcie Krajowej Administracji Skarbowej, ale również uproszczenie procedur, ujednolicenie baz danych oraz usprawnienie w przemieszczaniu się podróżnych i towarów na zewnętrznych przejściach granicznych Unii Europejskiej. 

Izba Administracji Skarbowej, w związku z przejściem do kolejnego etapu realizacji prac zmierzających do wdrożenia nowego systemu obsługi odpraw celnych na przejściach granicznych z dniem 28 września 2020 r. rozpoczęła etap pilotażu modułu do obsługi Kolejowego Ruchu Towarowego. Zakres planowanych działań będzie obejmował  zarówno testowanie funkcjonalności systemu oraz, co szczególnie istotne w kontekście przewoźników kolejowych, testowanie nowych wzorów plików XML Wykazów Wagonowych i nowych metod ich obsługi w Cyfrowej Granicy.  Założeniem roboczym tego etapu jest równoległa rejestracja nowych wykazów wagonowych (w postaci .xml) i odpraw w nowym systemie Cyfrowa Granica.

Będzie to usługa dająca możliwość powiadomienia organu celnego o zamiarze dostarczenia towaru do kolejowego oddziału celnego granicznego. Przekazując dane, których oczekują organy celno-skarbowe skraca się czas przeprowadzenia formalności celnych, ponieważ część czynności wykonuje się zanim towar pojawi się na przejściu granicznym. Przesyłając zgłoszenie o towarze do Cyfrowej Granicy powiadamia się automatycznie służby graniczne, a także inne urzędy czy inspektoraty właściwe dla danego towaru, co wpływa na skrócenie czasu kontroli i inspekcji granicznych. W przyszłości możliwe będzie przesłanie zgłoszenia awizacyjnego na przejścia: drogowe, kolejowe, lotnicze i morskie.

Głównym składnikiem Cyfrowej Granicy będzie informatyczny System Awizacji Towarów i Osób o kodowej nazwie SATOS. SATOS ma pośredniczyć w przesyłaniu „wyprzedzającego zgłoszenia awizacyjnego” lub „poszerzonego zgłoszenia awizacyjnego”, które dotyczyć będzie obsługiwanego  towaru.
W systemie tym  zostaną wdrożone elementy narzędzia ICS2 (bezpieczeństwo i ochrona) związanego się z obsługą zgłoszeń w przywozowej deklaracji skróconej (SATOS/ICS2).

Na tej płaszczyźnie  KAS w oparciu o plan Komisji Europejskiej planuje wprowadzanie procedur w następujących etapach:

  • Etap I – od 15.03.2021r – do SATOS mają być przesyłane zgłoszenia przesyłek pocztowych i kurierskich w transporcie lotniczym,
  • Etap II – od 01.03.2023r. – do SATOS mają być przesyłane z wyprzedzeniem zgłoszenia planowanych w transporcie lotniczym przesyłek pocztowych i kurierskich, jak również lotnicze przesyłki drobnicowe,
  • Etap III – od 01.03.2024r. – do SATOS mają być przesyłane zgłoszenia przesyłek we wszystkich gałęziach transportu (również kolejowym, drogowym oraz morskim). 

W transporcie morskim Zgłoszenia Awizacyjne nie będą wymagane dzięki współpracy KAS z system MNSW. Dane przesyłane do Urzędu Morskiego spełniają wymogi obowiązków sprawozdawczych w transporcie morskim, dzięki czemu są one przesyłane do SATOS i równocześnie stanowią bazę do  wygenerowania „Zgłoszenia Awizacyjnego”. Musimy pamiętać, że będzie to możliwe jedynie wówczas, gdy prześlemy właściwe komunikaty IMOFAL oraz komunikaty CUSCAR w przypadku zgłoszenia towaru. W celu przesłania „Zgłoszenia Awizacyjnego Poszerzonego” lub „e-Manifestu” wymagane będzie wykorzystanie platformy PUESC.

 

 

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu kolejowego, zachęcamy do kontaktu z autorką artykułu oraz naszą doświadczoną specjalistką:

Agnieszka MOSKWA
Tel: + 48 668 677 970
@: a.moskwa@tsl-silesia.com.pl
 
Wsparcie merytoryczne dot. funkcjonowania Cyfrowej Granicy i SATOS zapewnił Kierownik Oddziału Medyka TSL Silesia:
 
Jacek TELECHIEWICZ
Tel: + 48 530 793 815
@: j.telechiewicz@tsl-silesia.com.pl