Stalowe rury gazociągowe w porcie w Szczecinie

Na koniec roku chcemy zdradzić Państwu, jaki kontrakt rozpoczęliśmy w Mikołajki.
Od 6 grudnia na bieżąco obsługujemy dostawy rur stalowych do przesyłu gazu, które przypływają do portu w Szczecinie. Razem z naszymi partnerami: #DBPortSzczecin oraz #PolcargoInternational organizujemy wyładunek rur ze statków, składowanie w porcie oraz wysyłki rur do miejsc docelowych.
Z uwagi na wysokie wymagania, którym muszą sprostać rury gazociągowe konieczny jest stały nadzór nad procesem przeładunku oraz spełnienie wszelkich wymogów pod kątem ich prawidłowego składowania. Dzięki kooperacji z profesjonalnym terminalem portowym oraz firmą kontrolną możemy zapewnić naszemu Klientowi najwyższą jakość obsługi. Ponadto, napięty harmonogram, zarówno przyjęć statków, jak i wysyłek samochodowych wymaga sprawnej organizacji.
Dzięki spedytorom z naszego Oddziału w Szczecinie oraz centrali w Bytomiu mamy możliwość czuwania jednocześnie nad czynnościami portowymi jak i spedycyjno-dokumentacyjną stroną kontraktu.
Do tej pory w ramach kontraktu przyjęliśmy ca. 6,5 tys. ton rur i tym samym minęliśmy półmetek planowanych dostaw.
Dostawy rur realizowane są w ramach inwestycji Baltic Pipe, która ma połączyć duński system przesyłowy gazu z systemem polskim poprzez budowę i rozbudowę gazociągów pod Morzem Północnym i Bałtyckim oraz na terenie Danii i Polski. Jest to strategiczna inwestycja infrastrukturalna, której efektem będzie utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku.
Dzięki temu projektowi możliwe będzie przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż w Norwegii na rynki w Danii, Polsce oraz sąsiednich krajach. Jednocześnie nowopowstała infrastruktura gazowa będzie mogła posłużyć do realizacji dostaw gazu z Polski na rynek duński i szwedzki. W kontekście polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej projekt ten ma ogromne znaczenie, umożliwia bowiem dywersyfikację dostaw przy wykorzystaniu europejskich źródeł, wzmocnienie konkurencji i integrację rynków gazu. W efekcie wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa energetycznego.
https://www.facebook.com/TSLSilesia/posts/1779201688912480
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6750069877609963520

Zapraszamy do współpracy:

Daria Żmurda

Kierownik Działu Marketingu

 kom. +48 664 787 417

tel. +48 32 282 90 62

e-mail: d.zmurda@tsl-silesia.com.pl