Обслуживание таможенных деклараций — Консалтинг

TSL Silesia proponuje Państwu wsparcie i pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu problemów napotykanych przez Państwa w trakcie wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania przepisów  regulujących obrót towarowy z zagranicą (Unijny Kodeks Celny , Rozporządzenie Wykonawcze, Rozporządzenie Delegowanie, Ustawa o Podatku Vat itp. )

            Zakres problematyki dotyczącej  wymiany towarowej z zagranicą   jest bardzo szeroki i obejmuje  między innymi  aspekty  proceduralne , taryfikację towarów ,stosowanie stawek celnych ,  ograniczenia i zakazy przywozu i wywozu towarów , pochodzenie i statusu  towarów czy też   międzynarodowe umowy i konwencje. Nasze konsultacje  pomogą  uwzględnić powyższe przepisy w bieżącej działalności Państwa przedsiębiorstwa.

      Wsparcie doradcze dotyczyć może również postępowań wszczynanych na Państwa wniosek   lub wszczętych  „z urzędu”  przez organy celno-skarbowe.   

Nasze czynności  konsultacyjne obejmować mogą :

  • weryfikację transakcji handlowych oraz umów przewozowych, klasyfikacji taryfowej i statusu towarów, dokumentacji handlowej i dokumentów towarzyszących przesyłce  pod kątem ich zgodności  z przepisami ,
  • sprawdzenie stosowanych zasad ,procedur wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów,  ich korektę lub opracowanie i wdrożenie nowych
  • prowadzenie korespondencji z uprawnionymi do kontroli organami
  • analizę  zleconych przypadków, wskazanie przyczyn powstałych  nieprawidłowości,    opracowanie   rozwiązań problemu, ustalenie metod niwelujących nieprawidłowości ,
  • sporządzanie i prowadzenie korespondencji z organami celno- skarbowymi w toku kontroli i w  trakcie wszczętych  postępowań  .

Proponujemy współpracę w formie:

  • Kompleksowego doradztwa – współpraca na określony czas — wg podpisanej umowy.
  • Wsparcie konsultingowe dotyczące konkretnego zagadnienia lub problemu – na zlecenie przedsiębiorcy.

Oferujemy również kompleksową usługę dotyczącą obrotu towarowego z zagranicą , która obejmuje:

  • Audyt,
  • szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki Audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym,
  • outsourcing/ przedstawicielstwo w sprawach celnych .

Dodatkowo, jako integralną część procesu doradczego możliwe jest  organizowanie cyklicznych szkoleń dla Państwa pracowników dotyczących treści ustawy oraz wejścia w życie nowych przepisów i obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w obszarze działalności Państwa firmy.

   Jakość powyższych usług gwarantują nasi eksperci, posiadający m.in. wieloletnie doświadczenie  w pracy w organach celno–skarbowych.  Zapewnią oni Państwu rzetelną informację o stosowaniu przepisów, zweryfikują prawidłowość  stosowanych procedur, opracują lub zredagują  wymagane  dokumenty lub pisma i wskażą, jakie działania należy podjąć w sytuacjach nietypowych .

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Urszula Sówka

Członek Zarządu – Dyrektor Agencji Celnej

 tel. +48 32 293 14 37

kom. +48 608 689 809

e-mail: u.sowka@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa