Oferta handlowa TSL Silesia:

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych na terenie Polski: międzynarodowy transport drogowy, morski, kontenerowy i kolejowy, a także spedycję, wszelkie operacje magazynowe, ubezpieczenia ładunków, odprawy celne …

Zaufali nam:

Oddziały TSL Silesia:

Siedziba:

 • Bytom
 • koordynacja, wsparcie i kontrola wszystkich procesów logistycznych zarządzanych przez TSL Silesia

Oddziały TSL Silesia przygraniczne

 • Małaszewicze
 • Medyka
 • Hrubieszów
 • obsługa przepływów towarowych z / do: Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Chin;
 • transport kolejowy na odcinku granicznym, składowanie i przeładunek ładunków w relacji wagon N- wagon S, wagon-samochód i odwrotnie;
 • kompleksowe usługi celno-spedycyjne w zakresie transportu węgla, wyrobów stalowych, towarów chemicznych i innych, w tym gazu ziemnego i paliw płynnych;

Oddziały TSL Silesia w morskich portach

 • Gdynia,
 • Gdańsk,
 • Świnoujście
 • Szczecin
 • przeładunek, składowanie i obsługa towarów drobnicowych, w tym m.in. blach w kręgach, arkuszy stalowych, slabów i prętów zbrojeniowych;
 • przeładunki towarów masowych (w tym rudy żelaza, węgla koksowego, antracytu, boksytów) i złomu przeznaczonych dla strategicznych Klientów w Polsce i za granicą;
 • przeładunki towarów masowych na eksport dla Klientów w Europie i Ameryce 

Agencja celna TSL Silesia:

 • Bytom
 • Sławków
 • Hrubieszów
 • odprawy celne, 
 • obsługa w ramach przeładunków z/na wagonów szerokotorowych do/z wagonów normalnotorowych; przeładunków z/na samochodów na samochody lub wagony; rozformowywania kontenerów, składowania ładunków na placu o statusie magazynu czasowego składowania,
 • scentralizowany system odpraw celnych umożliwiający odprawę celną towarów w dowolnym miejscu w Polsce .

Gwarantujemy:

 • kompleksową obsługę na wysokim poziomie;
 • opiekę doświadczonych spedytorów;
 • ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad i warunków transportu i przechowywania ładunku;
 • kontrolę wszystkich logistycznych procesów i informowanie klienta o statusie przewozu ładunków;
 • tworzenie raportów i innych dokumentów towarzyszących.

Oferujemy korzystne formy współpracy:

 • zawarcie umowy o częściowe lub kompleksowe świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w ramach przekazania TSL Silesia obowiązków związanych z przeładunkiem i transportem towarów, przyjęciem i składowaniem, czasowym składowaniem, księgowością, odprawą celną, spełnieniem innych wymagań Klienta;
 • nadzór nad całym procesem transportowo-spedycyjnym pomiędzy Eksporterem a jego Podwykonawcą, w celu dodatkowej kontroli na miejscu nad wykonaniem przez Podwykonawcę wszystkich zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do współpracy :