Odprawa celna zboża z Ukrainy w Niemczech, Francji na Litwie i innych państwach Unii Europejskiej

Eksport zboża podlega różnym kategoriom celnym w zależności od rodzaju produktu. W przypadku zbóż kluczowe są odpowiednie kody celne, które precyzyjnie określają rodzaj i charakterystykę produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na różnice w klasyfikacjach celnych między poszczególnymi krajami UE, aby uniknąć potencjalnych opóźnień w procesie odprawy.

Przed rozpoczęciem procesu odprawy celnej, eksporterzy z Ukrainy muszą przygotować kompletną dokumentację. Wśród dokumentów wymaganych do odprawy celnej znajdują się: faktury handlowe, listy przewozowe, certyfikaty fitosanitarne i dokumenty potwierdzające zgodność z normami jakościowymi. W przypadku zboża istotne są również dokumenty związane z jego pochodzeniem, takie jak świadectwo pochodzenia towaru.

Odprawa celna zboża z Ukrainy
Źródło: TSL SILESIA

Procedury odprawy celnej w państwa UE | Tranzyt przez Polskę

Eksport ukraińskiego zboża do Niemiec, Francji, Litwy oraz do innych państw Unii Europejskiej przez Polskę wymaga starannej przygotowanej dokumentacji, zrozumienia kategorii celnych, spełnienia norm jakościowych i fitosanitarnych, a także świadomości finansowych obciążeń dla importera. Znajomość tych kluczowych aspektów jest niezbędna dla efektywnego przeprowadzenia odprawy celnej i utrzymania płynności w transgranicznym handlu zbożem. Agencja Celna TSL Silesia oferuje wsparcie w kompleksowym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji celnej. Dzięki doświadczeniu i znajomościom procedur, specjaliści z agencji pomagają w prawidłowym wypełnianiu dokumentów, co zminimalizuje ryzyko błędów i przyspieszy proces odprawy.

Ścisła zgodność z procedurami celnymi oraz regularne monitorowanie zmian w przepisach są istotne dla skutecznego prowadzenia międzynarodowej działalności handlowej. Pracownicy Agencji TSL Silesia regularnie monitorują zmiany w przepisach celnych i informują klientów o wszelkich zmianach. Dzięki temu przedsiębiorcy są świadomi najnowszych regulacji, co eliminuje ryzyko nieścisłości i zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi.

Jak ogólnie wiadomo, od 21 kwietnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące towarów podlegających monitorowaniu w transporcie drogowym i kolejowym, a także w obrocie paliwami opałowymi. W związku z tym eksport ukraińskiego zboża odbywa się w ramach systemu SENT.

Procedury odprawy celnej w państwa UE | Tranzyt przez Polskę
Źródło: TSL SILESIA

W przypadku tranzytu zboża z Ukrainy przez Polskę istnieją specjalne procedury celne i logistyczne, które muszą być zastosowane. Polskie służby celne oraz agencje dbają o zgodność z unijnymi standardami, a także o właściwe przeprowadzenie procesów tranzytowych. To obejmuje odpowiednie oznakowanie i dokumentację, która umożliwia ścisłe monitorowanie przemieszczania się towarów.

Zapraszamy do współpracy!​