Obowiązujące oraz planowane wymogi w ramach pakietu mobilności

Czym jest Pakiet mobilności?

Pakiet mobilności jest zbiorem regulacji wprowadzającym zmiany w transporcie drogowym w Unii Europejskiej, który ma duży wpływ na sytuację polskich firm na rynku transportowym.

Co ma na celu?

Pakiet mobilności ma na celu zmienić istniejące regulacje w kierunku zasad konkurencyjności na rynku międzynarodowym w transporcie drogowym w Unii Europejskiej oraz polepszenie warunków pracy kierowców.

Ważne aspekty, które zostały wzięte pod uwagę:

  • czas pracy kierowców;
  • odpoczynki;
  • posiadanie tachografów;
  • delegowanie kierowców;
  • równe możliwości dostępu do rynku.

31 lipca 2020 roku dyrektywa została wpisana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

20 sierpnia 2020 roku zostały wprowadzone w życie pierwsze zmiany zawarte w Pakiecie Mobilności.

Główne regulacje Pakietu Mobilności:

Jednym z ważnych aspektów Pakietu jest powrót kierowców na odpoczynek regularny do centrali firmy lub miejsca zamieszkania.

Pakiet mobilności wymusza konieczność takiego powrotu:
–  na co najmniej 45 godzin co 4 tygodnie kalendarzowe
– co 3 tygodnie w przypadku skorzystania z 2 odpoczynków skróconych tygodniowych.

Kolejnym zakresem są odpoczynki tygodniowe skrócone. Odbycie dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod rząd jest możliwe pod warunkiem, że kierowca rozpoczyna co najmniej dwa skrócone odpoczynki poza granicą Polski;
Co 4 tygodnie wykonuje: dwa regularne plus dwa skrócone odpoczynki.
Po dwóch skróconych odpoczynkach tygodniowych wymagany jest kolejny odpoczynek regularny, który je zrekompensuje. Kierowca odbywa go na bazie lub w miejscu zamieszkania. Taki powrót musi być wykazany przez kierowcę.

Regularne odpoczynki tygodniowe odbywane w ciężarówce są zabronione. Zakaz dotyczy odpoczynków regularnych tygodniowych oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin. Odpoczynek 45-godzinny ma założenie, że spędzamy go w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci, wyposażonym w zaplecze sanitarne oraz miejsce przystosowane do spania.

Istnieje możliwość przedłużenia jazdy kierowcy maksymalnie o 1 lub 2 godziny podczas powrotu do bazy lub do miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy. Warunkiem jest udokumentowanie odstępstwa od przepisów i wyjątkowych okoliczności, jak w przypadku art. 12/561/2006. Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu o 2 godziny jest możliwe tylko w przypadku, gdy kierowca zrobi przed tym czasem dodatkową 30-minutową przerwę i wróci do regularnego tygodniowego odpoczynku. Oczywiście kierowca ma obowiązek zrekompensowania tego czasu jakimkolwiek innym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni. Nie ma możliwości polegania na omawianym paragrafie w przypadku naruszenia zasad odpoczynku tygodniowego.

Według zasad Pakietu Mobilności istnieje możliwość przerwania odpoczynków tygodniowych skróconych oraz regularnych na promie. Możemy przerwać tygodniowy odpoczynek na promie – 24 godziny i 45 godzin. Do 45 godzin należy spełnić dodatkowe warunki, takie jak: rejs ma wynosić co najmniej 8 godzin i kabina ma być wyposażona w miejsce do spania.

Więcej szczegółów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej oraz w wydanym dokumencie Q&A

Wstępny harmonogram wdrażania pakietu mobilności:

OD 20 LUTEGO 2022 ROKU:
– Obowiązek powrotu ciężarówki do kraju rejestracji raz na 8 tygodni.
– Wykonanie 3 operacji kabotażowych na terenie danego kraju, po czym obowiązek wstrzymania się od wykonania operacji kabotażowych – 4 dni

OD 20 MAJA 2022 ROKU:
– Obowiązek posiadania licencji na przewóz drogowy dla pojazdów od 2,5 tony DMC.

 OD 20 SIERPNIA 2023 ROKU:
– Obowiązek posiadania przez nowo zarejestrowane pojazdy tachografów II generacji. Tachografy te będą posiadały funkcję automatycznego rejestrowania punktu przekroczenia granicy, korzystając z systemów satelitarnych.

OD 31 GRUDNIA 2024 ROKU:
– Zakres kontroli transportu drogowego zostanie zwiększony do 56 dni wstecz.
– Wymagane będzie posiadanie tachografów II generacji w starszych ciężarówkach, w przypadku wykonania transportu międzynarodowego, które nie posiadają inteligentnego tachografu generacji I lub II.

OD 20 SIERPNIA 2025 ROKU:
– Ciężarówki mają być wyposażone w inteligentne tachografy II generacji – zamiana tachografów I generacji na tachografy II generacji.

OD 1 CZERWCA 2026 ROKU:
– Obowiązek posiadania tachografów II generacji w pojazdach o DMC od 2,5 tony, które wykonują międzynarodowy transport.

Do Pakietu Mobilności zgłaszane jest wiele zastrzeżeń oraz uwag, które mogą mieć wpływ na powyższy harmonogram. Wszystkie zmiany mogą skutkować korektami terminów i zakresów wdrażania. Pozostaje tylko śledzić doniesienia i komunikaty Komisji Europejskiej aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej i nie tylko, zachęcamy do kontaktu z autorką artykułu oraz naszym doświadczonym spedytorem:

Nataliia CHEPAK
Tel: + 48 504 236 432
@: n.chepak@tsl-silesia.com.pl