Program szkolenia INCOTERMS 2020

INCOTERMS – skrót od słów : International Commercial Terms (Międzynarodowe Terminy Handlowe)
Warunki dostawy INCOTERMS są umieszczane w umowach handlowych na całym Świecie dzieląc odpowiedzialność pomiędzy sprzedającym a kupującym.
Warunki dostawy INCOTERMS zalecone do stosowania przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, określają czynności, koszty oraz ryzyko związane z dostawą towaru. Są stosowane w umowach międzynarodowych oraz krajowych.
Umiejętność stosowania Warunków dostawy INCOTERMS oraz szeroka wiedza na ten temat ogranicza ryzyko powstania dodatkowych kosztów, strat, reklamacji, a, nawet, pogorszenia relacji biznesowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających wsparcie przedsiębiorstw poprzez różne programy szkoleniowe, audyt, oraz doradztwo. Zapraszamy na najnowszą wersje szkolenia INCOTERMS 2020.

Szkolenie skierowane do:
Logistyków, handlowców, specjalistów działu zakupów, menadżerów, agentów celnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu krajowego oraz zagranicznego.

Korzyści ze szkolenia:
Każdy uczestnik potrafi dokonać wyboru prawidłowej reguły INCOTERMS w kontraktach eksportowych lub importowych realizując tranzakcie handlową na wysokim poziomie.

Dla uczestnika szkolenie jest sygnałem ze strony firmy, że faktycznie dba o niego oferując  rozbudowywanie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy.
Szkolenie pozwala zbudować dobre relację pomiędzy jego uczestnikami. Zgrany i zmotywowany zespół z chęcią zjednoczy się we wspólnych działaniach dla dobra firmy.

Cele szkolenia:
Analiza reguł INCOTERMS 2020 w kontekście podziału obowiązków, kosztów oraz ryzyka.
Zapoznanie się z najnowszą wersją INCOTERMS 2020, różnicą w stosunku do INCOTERMS 2010.

Metodologia:
Online, w siedzibie Firmy (w razie zgłoszenia na szkolenie od 4 osób i więcej), w siedzibie TSL Silesia (w razie zbiorowego szkolenia pojedynczych osób z firm).  Również oferujemy szkolenie “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia owocują tworzeniem spójnego zespołu oraz rozwijaniem indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.
Materiały szkoleniowe:
Autorskie materiały szkoleniowe TSL Silesia, prezentacja.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin w tym 1 godzina (pytania – odpowiedzi) oraz 3 przerwy. Napoje oraz obiad po stronie organizatora.

Program szkolenia INCOTERMS 2020


1. INCOTERMS 2020
– podstawowe zasady stosowania warunków handlowych
– krótka historia INCOTERMS
– konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu
– jak korzystać z reguł INCOTERMS 2020
– co regulują czego nie regulują INCOTERMS 2020
– ryzyko w dostawie
INCOTERMS 2020 w handlu zagranicznym
– obowiązek dokonania odprawy celnej
– modyfikacje formuł INCOTERMS 2020

2. Zmiany INCOTERMS 2020 w porównaniu do poprzedniej wersji INCOTERMS 2010
– różnica pomiędzy INCOTERMS 2020 a INCOTERMS 2010
– wymogi bezpieczeństwa w zakresie obowiązków dotyczących  przewozu i kosztów (A4/B4, A9/B96)
– nowy układ artykułów
– pojęcie “on a board”
– zmiana DAT na DPU
– zmiana w zakresie ubezpieczeń warunków handlowych CIP i CIF
– zmiany użycia własnych środków transportu w FCA,DAP,DPU,DDP

3. Stosowanie formuł INCOTERMS 2020
– EXW – (z języka angielskiego Ex Works)
– FCA – (Free Carrier)
– CPT – (Carriage Paid To)
– CIP – (Carriage and Insurance Paid to)
– DAP – (Delivered at Place)
– DPU – (Delivered at Place Unloaded)
– DDP – (Delivered Duty Paid)


4.Stosowanie formuł INCOTERMS 2020 w transporcie morskim.
– FAS – (Free Alonhside Ship)
– FOB – (Free On Borad)
– CFR – (Cost and Freight)
– CIF – (Cost Insurance and Freight)
5. Ubezpieczenie w regułach INCOTERMS
6. Błędy przy stosowaniu INCOTERMS przykłady praktyczne.
7. Pytania odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Szkolenie INCOTERMS 2020 można również połączyć ze szkoleniem z zakresu Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT. (dwudniowe szkolenie) oraz z wyjazdem integracyjnym.

Zapisy na szkolenie INCOTERMS 2020:

Wiktoria Turłajewa
Tel. +48 608 675 834
tel. +48 32 282 90 62 wew.21
e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa