Nowy Jedwabny Szlak - współczesna droga towarów z Chin do Europy

Historia Jedwabnego Szlaku

Idea handlu pomiędzy Dalekim Wschodem a Europą sięga starożytności. Szacuje się, że już w  III wieku p.n.e. kupcy przemierzali drogę od basenu Morza Śródziemnego aż do Chin  Dzisiaj trasę tę znamy pod nazwą Jedwabnego Szlaku. Łączył on wówczas ze sobą Xi’an, liczne miasta Azji Centralnej, Bagdad, Damaszek i Konstantynopol. Karawany   nierzadko docierały nawet  do Rzymu. Jedwab  oczywiście nie był jedynym towarem, jaki podlegał wymianie. Handlowano również  szeregiem innych produktów uważanych wówczas za luksusowe i egzotyczne: cennymi kamieniami, winem, złotem, ale i żelazem czy papierem. Z biegiem lat, przez opłaty narzucane przez powstające państwa ludów koczowniczych, a także w związku z odkryciem drogi wodnej do Chin,  ówczesny Jedwabny Szlak powoli tracił na znaczeniu.

W XXI wieku Chiny powróciły do idei szlaku handlowego łączącego je z Europą i  dążą do tego, aby odtworzyć prężnie działające połączenie handlowe między Dalekim Wschodem, Azją Centralną, Bliskim Wschodem i Europą i stworzyć Nowy Jedwabny Szlak. Jest on także nazywany inaczej inicjatywą Pasa i Szlaku czy też Pasa i Drogi.  Do krajów, które już wyraziły gotowość uczestnictwa w projekcie, należą: Kazachstan, Kambodża, Laos, Sri Lanka, Malediwy, Polska, Litwa, Rosja, Izrael, Austria, Grecja, Tadżykistan, Afganistan, Turcja, Indonezja czy Egipt.

Jedwabny Szlak historyczny Xian Teheran Damaszek

Przebieg Nowego Jedwabnego Szlaku

Jednak idea Nowego Jedwabnego Szlaku znacznie wykracza poza starożytny trakt. Przede wszystkim stanowi połączenie drogi lądowej (poprzez transport kolejowy wspomagany samochodowym) z trasą morską. Pas i Droga mają się uzupełniać i pozwolić na  wymianę handlową na skalę dotąd niespotykaną. Nowy Jedwabny Szlak to nie jedna, a wiele tras kolejowych, portów i rurociągów łączących Chiny z państwami na Zachodzie Azji, Europy i w Afryce. Jej największą zaletą ma być niski koszt i błyskawiczne tempo przewozu.

Przyjmuje się, że początek drogi lądowej ma miejsce w Xi’anie, choć  Nowy Jedwabny Szlak faktycznie sięga  Lanzhou w prowincji Gansu i przebiega przez kilka większych miast. Stamtąd dociera do Urumczi, największego miasta zachodnich Chin. Od tego punktu biegnie do Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Iranu, a następnie Turcji, Rosji dalej przez Białoruś lub Ukrainę do Polski, gdzie Małaszewicze, GdańskSławków stanowią węzły logistyczno-przeładunkowe do kolejnych krajów Europy.

Droga morska natomiast łączy sieć tras prowadzących z Chin przez Wietnam z trasą z Indonezji, biegnącą do Singapuru, a później do Malezji. Dalej prowadzi m.in. do Indii, Pakistanu, Kenii, Grecji i Włoch. Zgodnie  z przedstawianymi założeniami, sieć połączeń morskich ma docelowo sięgać także do Australii i Nowej Zelandii.

Każda z metropolii znajdujących się na Nowym Jedwabnym Szlaku stanowi centrum przeładunkowe. Transport kolejowy i morski mają być uzupełniane przez sieć komunikacji samochodowej i osobne odnogi dystrybucyjnej sieci kolejowej. Część połączeń między Chinami i Europą, stanowiących najważniejszą część Szlaku, jest już wykorzystywana. Należą do nich połączenia kolejowe min.  z Chongqing do Duisburga, z Wuhan do Pragi, z Chengdu do Łodzi, z Zhengzhou do Hamburga, z Suzhou do Warszawy, z Changsha do Duisburga

Źródło: asiagreen.com

Zagraniczne inwestycje w Nowy Jedwabny Szlak

Największym wyzwaniem związanym z Nowym Jedwabnym Szlakiem jest to, aby nasz kraj stał się nie tylko „przystankiem” na trasie do francuskich, holenderskich, niemieckich czy belgijskich terminali. Aby tak się jednak stało niezbędne są inwestycje w infrastrukturę – budowa centralnego terminala logistycznego, który usprawni przewozy pomiędzy terminalami logistycznymi, trójmiejskimi portami i przede wszystkim modernizacja linii kolejowych.

Ogromne inwestycje związane z NJS widać już w części zaangażowanych krajów. Przykładowo, do obsługi towarów Nowego Jedwabnego Szlaku Rosja uruchomiła połączenie intermodalne, wykorzystujące więcej niż jeden rodzaj transportu do obsługi produktów. Rozpoczęto także budowę autostrady Białoruś – Rosja – Kazachstan – Chiny liczącej 8000 km, przy czym sam rosyjski odcinek ma liczyć 2000 km. Docelowy przebieg trasy to Mińsk – Smoleńsk – Moskwa – Sagarchin na granicy z Kazachstanem. Autostrada ta, nazwana „Meridian” ma kosztować 600 mld rubli, czyli w przybliżeniu 9,5 mld USD. Zakończenie budowy przewidywane jest na 2030 rok.

Alternatywną trasę wykorzystuje się przy regularnych codziennych przewozach łączących granicę chińską z Hamburgiem przez Kazachstan, gdzie towary są przewożone najpierw koleją do portu w Kaliningradzie, a dalej drogą morską do Hamburga. Spore inwestycje w infrastrukturę kolejową od wielu lat prowadzi także Litwa, budując w Kownie jeden z największych terminali intermodalnych.

Ważnym jest również pomysł budowy w węgierskiej miejscowości Fényeslitke największego intermodalnego terminala kolejowego  w Europie, który zapewni przeładunek pomiędzy różnymi szerokościami kolei oraz z kolei na pojazdy kołowe. Węgry są największym odbiorcą inwestycji chińskich w Europie Środkowej.

Polska na Nowym Jedwabnym Szlaku – inwestycja w Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

Priorytetowym punktem dla komunikacji kolejowego z Chin do Europy jest terminal w Małaszewiczach. W tym miejscu w tej chwili przeładowywanych jest ponad 90 % towarów transportowanych z Chin do Europy droga kolejową. Obecnie możliwości operacyjne tego terminala są niewystarczające. Niezbędna jest rozbudowa, zapewniająca obsłużenie strumienia towarów z Chin. Właśnie w tym celu przygotowano program inwestycji w Park Logistyczny w Małaszewiczach.
Inwestycja ta, której głównym inicjatorem jest Ministerstwo Infrastruktury, podzielona jest na trzy części. Realizacja dwóch z nich powierzona została PKP PLK, jako spółce odpowiedzialnej za polską infrastrukturę kolejową. Pierwsza część działań, czyli przebudowa linii E20 w rejonie Terespola rozpoczęła się w 2017 roku, jednak jej realizacja opóźnia się ze względu na koniczność rewaloryzacji kontraktu. Druga część inwestycji w rękach PKP PLK to budowa nowego mostu nad Bugiem. Na obie inwestycje w ostatnim czasie Spółka PKP PLK i firma inżynieryjno-doradcza BBF podpisały umowę dotyczącą opracowania studiów wykonalności w ramach projektu „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć”

Za trzecią i największą z inwestycji w rejon przejścia granicznego Terespol/Brześć odpowiedzialna jest firma Cargotor – spółka z Grupy PKP Cargo. W ramach tej inwestycji zakłada się modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. To ok. 170 kilometrów torów o rozstawie zarówno 1435 jak i 1520mm, przy których działają centra przeładunkowe. Prace nad tym elementem rozwoju wschodniej granicy Polski rozpoczęły się w październiku 2017 roku, kiedy podpisano umowę z firmą Systra na opracowanie studium wykonalności oraz projektu budowlanego. Pomimo znacznego opóźnienia, ostatecznie studium ukończono w grudniu 2019 roku. W roku 2020 podpisano szereg Umów z samorządami na współpracę w zaresie budowy nowych elementów infrastruktury. Natomiast 30 grudnia 2020 roku złożono do urzędu wojewódzkiego projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Całość inwestycji w Rejon Przeładunkowy Małaszewicze na przejściu granicznym Terespol/Brześć szacowana jest na 4 mld. złotych finansowanych ze środków publicznych i unijnych.

Jednakże infrastruktura projektu NJS to nie tylko kolej. Chcąc pełnić rolę hubu logistycznego dla Europy, konieczne są inwestycje w drogi lądowe czy rodzime porty, których pozycja na arenie międzynarodowej w ostatnich latach znacznie rośnie. To z Gdańska i Gdyni towary mogą trafiać na rynki krajów skandynawskich czy choćby do Wielkiej Brytanii. O inwestycjachw polskich portach morskich przeczytacie w tym artykule.
Bardzo istotną i wyczekiwaną inwestycją jest także centralny terminal logistyczny służący do obsługi (w tym przeładunku i odprawy) towarów pochodzących z Chin. Więcej o planach jego rozbudowy dowiecie się z naszego artykułu o inwestycjach w sieć kolejową.

Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku rozwija się w ogromnym tempie, dodatkowo napędzana pocovidowymi warunkami na rynku światowym. Jej dalsza rozbudowa wymaga realizacji ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. W skali globalnej szacowany koszt utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku (lądowego i morskiego) może wynieść nawet do 8 trylionów dolarów. Znaczna część tej kwoty pokrywana jest przez zagraniczne inwestycje Chińskiej Republiki Ludowej, która będzie także głównym beneficjentem funkcjonowania tych połączeń.

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu z Chin do Europy, w tym intermodalnego, zachęcamy do kontaktu z autorką artykułu oraz naszą doświadczoną specjalistką:

Mirosława DANCH
Tel: +48 530 797 432
@: m.danch@tsl-silesia.com.pl

Białoruś. Przejście graniczne: Brześć – Terespol wraz z rejonem przeładunkiem w Małaszewiczach
Przeładunki towarów w relacji eksportowej oraz relacji importowej: wagon szerokotorowy 1520 mm – wagon normalnotorowy 1435 mm lub wagon 1520/1435 mm – samochód. Obsługa transportów kontenerowych. Składowanie towarów na placach i magazynach, w tym czasowego składowania i WOCu. Odprawa celna importowa, eksportowa oraz tranzytowa.
TSL SILESIA Sp. z o.o oddział w Małaszewicze:
Dyrektor oddziału – Małgorzata Symeczko
ul. Kolejarzy 21, 21-540 Małaszewicze
email: malaszewicze@tsl-silesia.com.pl; 
tel.:+48 83 375 14 48

Ukraina: Przejścia graniczne Medyka – Mościska oraz Dorohusk -Jagodzin
Przeładunki towarów w relacji eksportowej oraz relacji importowej: wagon szerokotorowy 1520 mm – wagon normalnotorowy 1435 mm lub wagon 1520/1435 mm – samochód. Obsługa kontenerów. Składowanie towarów na placach i magazynach. Odprawa celna importowa, eksportowa oraz tranzytowa.
TSL SILESIA Sp. z o.o. Oddział w Medyce:
Kierownik Oddziału – Jacek Telechiewicz
37-732 Medyka 161, budynek Polcargo Medyka
email: medyka@tsl-silesia.com.pl
tel.: +48 16 671 53 82

Ukraina: Przejście graniczne Izov – Hrubieszów/Sławków
Linia 65 Hrubieszów – Sławków jest to najdłuższa linia szerokotorowa (1520 mm) – Linia Hutnicza Szerokotorowa, która liczy 400 km. Wzdłuż linii LHS są liczne terminale przeładunkowe, między innymi: Hrubieszów, Zamość, Szczebrzeszyn, Biłgoraj, Wola Baranowska, Gołuchów, Sławków.
TSL Silesia zapewnia obsługę na wszystkich terminalach przeładunkowych wzdłuż linii LHS w imporcie i eksporcie. Przeładunki towarów w relacji wagon szerokotorowy 1520 mm – wagon normalnotorowy 1435 mm lub wagon 1520/1435 mm – samochód.
Dysponujemy sprzętem przeładunkowym w punkcie przeładunkowym w Sławkowie, gdzie oferujemy zarówno przeładunek towarów, jak i kompleksową obsługę celną 24h świadczoną przez naszą agencję celną Sławków. Poza przeładunkami zaoferować możemy także składowanie ładunków na placu o statusie magazynu czasowego składowania. Dysponujemy także miejscem uznanym w Sławkowie i Hrubieszowie.

Agencja celna TSL Silesia jest zlokalizowana w Hrubieszowie oraz w Sławkowie:

Kierownik Oddziału
Sylwia PEMPKO
ul. Nowa 106, 22-500 Hrubieszów
+48 84 696 56 24
kierownik_hr@tsl-silesia.com.pl

Z-ca Dyrektora Agencji Celnej
Agnieszka MADURA
ul. Dębowa Góra 29, 41-260 Sławków
+ 48 32 268 52 40
a.madura@tsl-silesia.com.pl