Inwestycje w polskich portach morskich

Transport morski jest jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla transportu ładunków m.in masowych oraz drobnicowych, szczególnie na długich dystansach.

Polskie porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu oraz w Szczecinie, na bieżąco monitorując sytuację w Europie oraz na świecie, mają świadomość, jak ważny jest ciągły rozwój. Dzięki finansowaniom m.in. z Unii Europejskiej oraz z Ministerstwa Finansów, Polska może planować inwestycje dot. infrastruktury portowej, drogowej czy stosowanej technologii, aby zwiększać swoją konkurencyjność na rynku, przyciągać do siebie nowych klientów oraz obsługiwać coraz więcej ładunków.  

Szczecin – Świnoujście:

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

W Świnoujściu ruszyły już pierwsze prace związane z budową głębokowodnego terminalu kontenerowego. W wyniku toczącego się postępowania wybrany będzie inwestor, a zarazem operator terminalu. Planowany terminal będzie przystosowany do przyjmowania największych jednostek kontenerowych pływających po Bałtyku oraz do obsługi 2 mln kontenerów rocznie.

Kompleksowa usługa transportu kontenerowego i drobnicowego

(fot. swinoujskie.info, port.szczecin.pl)

Związana z tą inwestycją jest również rozbudowa infrastruktury m.in. sieci kolejowej na odcinku prawie 100 km oraz drogi ekspresowej S3 biegnącej wzdłuż granicy Polski, która ma być ukończona do 2024 roku. Działania te zwiększą konkurencyjność nie tylko portu w porównaniu do portów w Trójmieście, ale również całego województwa zachodniopomorskiego.

W planach rozwojowych Świnoujścia znajduje się także budowa intermodalnego terminalu promowego łączącego go z portami w Szwecji. Razem z głębokowodnym terminalem kontenerowym stworzą one świnoujski Port Zewnętrzny. 

Z kolei w Szczecinie trwają obecnie prace nad pogłębieniem toru wodnego na długości 62 km, których zakończenie planowane jest do 2022 roku. Tor wodny pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem docelowo będzie miał głębokość do 12,5 m. Pogłębianie dotyczyć będzie również akwenów portowych, dzięki czemu port w Szczecinie będzie mógł przyjmować i obsługiwać statki o większym zanurzeniu i tonażu.  Dodatkowo powstaną nowe nabrzeża, a obecne zostaną dostosowane do nowych parametrów. Łącznie inwestycja ta pochłonie 223 mln PLN, z czego ponad połowa środków zostanie dofinansowana z UE.

Trójmiasto:

Port Zewnętrzny w Gdyni

W Gdyni zaplanowano budowę Głębokowodnego Portu Zewnętrznego, którego podstawę będzie stanowić przebudowa Nabrzeża Śląskiego. Jego rozbudowa pozwoli na powiększenie niemal dwukrotnie obecnej powierzchni przeładunkowej portu, a co za tym idzie również obsługi największych jednostek kontenerowych, takich jak BALTIMAX. W ramach tej inwestycji planowane jest zalądowienie znacznego obszaru wód przybrzeżnych znajdujących się u wejścia do portu, na którym mają powstać nowe terminale przeładunkowe. Koszt tej inwestycji szacuje się na około 1,5 mld PLN.

Kompleksowa usługa transportu kontenerowego i drobnicowego

(fot. port.gdynia.pl)

W trójmiejskich portach wewnętrznych prowadzone są m.in. prace mające na celu przebudowę i pogłębienie toru wodnego oraz istniejących już nabrzeży. 

Obszar inwestycji zarówno w porcie w Gdańsku, jak i w Gdyni obejmie również modernizację infrastruktury drogowej – budowę priorytetowej drogi Czerwonej współfinansowanej z budżetu Ministerstwa Finansów, która odciąży obecną trasę dojazdową do portu oraz budowę torów kolejowych o łącznej długości 115 km. Wpłynie to na usprawnienie dostaw do portów, zwiększenie przepustowości i dostępu do terenów portowych transportem drogowym oraz kolejowym.

Port Сentralny w Gdańsku

(fot. portgdansk.pl)

Pod kątem powiększania dostępnej przestrzeni przeładunkowej również port w Gdańsku nie pozostaje w tyle. Inwestycja w Port Centralny ma na celu rozwój głębokowodnej części portu na obszarze wód Zatoki Gdańskiej. Przedsięwzięcie planowane jest na kilka najbliższych lat i szacowane jest na ok. 12 mld zł. Dzięki tej inwestycji Port Gdańsk będzie miał potencjał, aby stać się intermodalnym hubem, będącym rozwiązaniem dla globalnych partnerów biznesowych, chcących rozwijać współpracę z Europą Środkowo-Wschodnią. W ramach prac nad Portem Centralnym planuje się zalądowienie akwenu oraz budowę pirsów o powierzchni ok 410ha. w głębokowodnej części portu. Na obszarze przyszłego Portu Centralnego swoje miejsce mają znaleźć różnorodne terminale, m.in. kontenerowy, ro-ro, LNG, chemiczny, zbożowy oraz pasażersko-wycieczkowy. 

Pozostałe inwestycje terminalowe

Obecne prognozy pokazują, że transport intermodalny będzie w najbliższych latach transportem wiodącym i porty już teraz przygotowują swoją infrastrukturę do obsługi coraz większej liczby kontenerów. Jednym z rozwiązań, które będzie miało na celu usprawnić połączenie między portami morskimi, a lądem oraz stanowić swego rodzaju zaplecze logistyczne, jest budowa tzw. Suchych Portów zlokalizowanych w głębi lądu. Taki Terminal Intermodalny w najbliższym czasie ma powstać w Bydgoszczy.

Swoją drogą morskie terminali kontenerowe też nie zostają w tyle i ciągle rozwijają się inwestując przede wszystkim w zakup nowych urządzeń przeładunkowych, automatyzację bram, systemy pozycjonowania kontenerów oraz systemy OCR (optycznego rozpoznawania znaków) do rejestracji samochodów ciężarowych, pociągów i kontenerów.  Automatyzacja tych procesów przyspieszy obsługę większej ilości transportów oraz pozwoli wyeliminować błędy spowodowane czynnikiem ludzkim.  

‍Nowe inwestycje planowane są również na terminalu PERN, który obsługuje tankowce. Na końcowym etapie znajduje się obecnie budowa dwóch dodatkowych zbiorników na olej napędowy, a w planach budowa kolejnych, a to oznacza sprawniejszą obsługę oraz zwiększenie pojemności obsługiwanych towarów.

Szereg prac inwestycyjnych w portach ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie ich pozycji w rankingu portów europejskich, a także światowych. Wszelkie działania mają charakter długoterminowy i są odpowiedzią na obecne normy, przepisy oraz zapotrzebowania klientów zarówno technologiczne, ekologiczne jak i społeczne.

Zapraszamy do współpracy:

Eugenia Archakova

Kierownik Działu Spedycji Morskiej

 

tel. +48 32 282 90 62 wew.30

kom. +48 516 284 895

e-mail: e.archakova@tsl-silesia.com.pl