Import węgla koksującego - port w Gdańsku

16 sierpnia 2021 do pirsu rudowego przybił kolejny już w tym roku statek masowy przewożący węgiel koksujący z Australii – mv ANDROS GLORY. W jego ładowniach przypłynęło ponad 90 tysięcy ton węgla z przeznaczeniem do jednej z największych polskich koksowni.

Węgiel koksujący - pochodzenie i przeznaczenie

Większa część czytających, zapyta teraz pewnie: po co do Polski przywozi się węgiel, jeżeli w polskich kopalniach w dalszym ciągu wydobywa się go w milionach ton? Pamiętać jednak należy, iż mówimy w tym przypadku o węglu kamiennym, tzw. energetyzującym – dominującym rodzaju paliwa w krajowych ciepłowniach i elektrowniach. Ponieważ jego charakterystyka jest odmienna od węgla koksującego to odpowiedź nasuwa się sama.  

Towar pochodzący z Australii, Mozambiku lub Kanady, wykorzystywany jest bezpośrednio do produkcji koksu (specjalna technologia wygrzewania w piecu), który obok rudy jest niezbędnym surowcem w hutnictwie (w procesie wytwarzania stali i żelaza) czy też odlewnictwie lub przemyśle grzewczym. Na chwilę obecną, wiadomo już na pewno, że import tego gatunku węgla stał się koniecznością dla całej Unii Europejskiej ze względu na niewystarczającą jego podaż na europejskim rynku.

Sytuację dodatkowo skomplikował czas pandemii, który spowodował wiele zmian w różnych sferach życia gospodarczego związanych z transportem, spedycją i szeroką pojętą logistyką krajową, jak i zagraniczną. Kolejne fale pandemii, lockdowny i przejścia na system pracy zdalnej w niektórych przedsiębiorstwach zmusiły do przeorganizowania sposobów działalności właścicieli towaru, dostawców, przewoźników i pracowników spedycji. Ten trudny czas był sprawdzianem dla wielu branż związanych m.in. z odpowiednim zaopatrzeniem surowców do produkcji stali, żelaza czy paliw opałowych.

Przeładunek węgla koksującego w porcie Gdańsk

Proces logistyczny związany stricte z obsługą spedycyjną dostaw węgla koksującego dla jednego z największych odbiorców w Polsce rozwija się i aktualizuje od 27 sierpnia 2014 roku. Tego dnia właśnie do Pirsu Rudowego w Porcie Północnym przycumował statek z ładunkiem australijskiego węgla, w ilości 74.031 ton. Był to pierwszy z wielu statków obsługiwanych przez TSL Silesia, na terminalu ładunków masowych suchych w  Gdańsku.

Przeładunek węgla koksującego w relacji ładownia statku – plac odkryty w Porcie Gdańsk odbywa się na Pirsie Rudowym i prowadzony jest przez wysoce wyspecjalizowane brygady Przedsiębiorstwa Przeładunkowo-Składowego Port Północny Sp. z o.o..

Obsługa statków o maksymalnym zanurzeniu 15 m, z ratą wyładunkową do 30.000 ton/doba przebiega tu zawsze planowo i sprawnie, przy użyciu nowoczesnych żurawi szynowych via kosz zasypowy, system zautomatyzowanych taśmociągów oraz zwałowarko-ładowarki.

Magazynowanie towaru odbywa się na utwardzonych placach (śr. pojemność 2 mln ton), z wykorzystaniem dostępnej technologii z zakresu ochrony środowiska, m.in. stosowaniem zraszaczy ogromnych pryzm.

Wywóz węgla koksującego z portu

Po rozładunku statku i odprawie celnej także realizowanej przez agencję celną TSL Silesia, węgiel w wyznaczonym przez harmonogram odwozu okresie powinien być dostarczony do finalnego odbiorcy.

W zależności zatem od wymogów zlecenia spedycyjnego, TSL Silesia we współpracy z przewoźnikami, aranżuje podstawienie pod załadunek odpowiednie wagony kolejowe lub samochody.

I tutaj także ilości załadowanego węgla na środki transportowe robią wrażenie.

Przykładowo: pociąg zestawiony z 42 próżnych wagonów, ładowany jest węglem koksowym (ok 2400 ton) w czasie ok. 3 godzin. Port średnio na dobę zapełnia 8 takich składów z czego TSL Silesia nadaje do importera 4.

Ilości importowanego węgla koksującego przez port w Gdańsku

Sprawowanie nadzoru nad zeskładowanymi różnymi rodzajami węglowego surowca, nawet przy takiej ilości, nie stanowi jednak problemu dla profesjonalnych spedytorów TSL Silesia.
Efektywność działania zespołu portowego TSL Silesia na terenie Portu Północnego w Gdańsku niech zobrazuje poniższa tabela z ilością przeładowanego w poszczególnych latach czarnego miału.

Jak wynika z danych zawartych w zestawieniu, import węgla koksującego wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a TSL Silesia w dobie korona-wirusowej pandemii, wbrew wszelkim utrudnieniom nie unika spedycyjnych wyzwań.

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share
Share on twitter
Share

W przypadku pytań z zakresu transportu morskiego i spedycji portowej, zachęcamy do kontaktu z Kierowniczką Działu Spedycji Morskiej:

Eugenia Archakova

tel. +48 32 282 90 62 wew.30
kom. +48 516 284 895
e-mail: e.archakova@tsl-silesia.com.pl