Обслуживание таможенных деклараций

Wartość celna towarów to wartość wraz ze wszelkimi kosztami dodatkowymi. Jest podstawą do wyliczenia należności celnych oraz należności podatkowych przy przywozie towarów spoza UE.

Prawidłowe ustalenie wartości celnej ma ogromne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na określenie należności przywozowych towarów importowanych do UE.

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego ustalania wartości celnej w handlu międzynarodowym.

Adresaci szkolenia:

Agenci celni, pracownicy działów eksportu, importu, logistyki, pracownicy działów księgowości, sprzedaży oraz doradcy podatkowi.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności z ustalenia wartości celnej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Program szkolenia “Wartość celna towarów”

    1. Podstawy prawne

 • przepisy unijne regulujące obrót towarowy z zagranicą
 • przepisy krajowe regulujące obrót towarowy z zagranicą
 • 2.Wartość celna towarów – wprowadzenie

3. Metody ustalenia wartości celnej

 • Metoda wartości transakcyjnej
 • Metoda wartości transakcyjnej  towarów identycznych
 • Metoda wartości transakcyjnej  towarów podobnych
 • Metoda dedukcyjna
 • Metoda wartości kalkulowanej
 • Metoda “ostatniej szansy”
 1. Elementy o które korygowana jest wartość towaru
 • Koszty doliczane do ceny transakcyjnej
 • Koszty odliczane od ceny transakcyjnej
 1. Dokumenty do ustalania wartości celnej
 2. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego

7. Koszty transportu

 • Podział kosztów transportu
 • Koszty transportu – Incoterms 2020
 1. Warunki dostawy – Incoterms 2020
 • Incoterms 2020 zmiany w porównaniu do Incoterms 2010
 1. Pochodzenie towaru
 • Rodzaje pochodzenia towaru
 • Pochodzenie towaru preferencyjne
 • Pochodzenie towaru niepreferencyjne
 • System preferencji UE
 • Dokumentowanie pochodzenia preferencyjnego  i skorzystanie z preferencyjnej stawki  celnej w imporcie
 • Formy dokumentowania pochodzenia
 1. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej
 2. Konsekwencje nie złożenia dokumentów w terminie wynikające z art. 33 a ust. 7-11 ustawy o Vat
 3. Przechowywanie dokumentów i innych informacji
 4. Konsekwencje braku prawidłowych deklaracji i dokumentów
 5. Sprostowanie zgłoszenia celnego
 6. Należności celne przywozowe
 7. Podatek z tytułu importu
 8. Pytania – odpowiedzi

TSL Silesia od wielu lat specjalizuje się w obsłudze celno-skarbowej Klientów oraz zajmuje mocną pozycję w branży spedycji międzynarodowej  w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, kontenerowego oraz morskiego.

Dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów, ale również wsparcie przedsiębiorstw poprzez programy szkoleniowe, doradztwo oraz audyt.

Czas trwania szkolenia “Wartość celna towarów”  – 7 godzin. Szkolenie może się odbyć w siedzibie TSL Silesia w Bytomiu, w siedzibie Firmy uczestniczącej w szkoleniu lub online.

Oferujemy również szkolenie “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie pozyskiwania wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia to stworzenie spójnego zespołu oraz rozwijanie indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.

TSL Silesia zapewnia materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, obiad dla uczestnika, przerwy na kawę oraz pozytywną atmosferę. Szkolenie “Wartość celna towarów”  może być nie tylko źródłem informacji, a również częścią programu integracyjnego dla Pracowników Firmy.

Szkolenie “Wartość celna towarów”   można również połączyć ze szkoleniem z zakresu Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT lub ze szkoleniem INCOTERMS 2020

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Zapisy na szkolenia 

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834
tel. +48 32 282 90 62 wew.21
e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa