Webinaria w wykonaniu TSL Silesia Sp. z o.o.

Webinar to jeden z najpopularniejszych oraz nowoczesnych formatów szkoleniowych. Webinary od TSL Silesia to połączenie prezentacji z kontaktem wizualnym z  lektorem i możliwością aktywnego udziału w szkoleniu w czasie rzeczywistym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, TSL Silesia zaprasza na serie DARMOWYCH  webinarów. Przez kolejne 3 miesiące omówimy ONLINE takie tematy, jak:

Webinaria celne oraz spedycyjne w wykonaniu TSL Silesia Sp.z o.o.

Wstęp wolny

Webinaria celne oraz spedycyjne w wykonaniu TSL Silesia Sp. z o.o.

Wstęp wolny

Cel oraz korzyści webinariów:

Cele webinariów w wykonaniu  TSL Silesia Sp. z o.o.

uzupełnienie wiedzy praktycznej oraz wsparcie merytoryczne Klientów TSL Silesia

Adresaci webinariów w wykonaniu TSL Silesia Sp. z o.o.

Handlowcy, spedytorzy, logistycy, agenci celni, kadra kierownicza oraz właściciele Firm.

Korzyści dla uczestników webinariów w wykonaniu TSL Silesia Sp. z o.o.

Rozbudowanie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy.

Procedura wywozu w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego i aktach wykonawczych;  
Podstawowe definicje dotyczące procedury wywozu;
Etapy przebiegu procedury wywozu;
Formy zgłoszenia w procedurze wywozu;
Wymogi formalne związane z procedurą wywozu;
Przedstawicielstwo i zakresy upoważnień;
Zgłoszenie elektroniczne w procedurze wywozu.

W ramach szkolenia poświęconego  procedurze SENT uczestnicy zostaną zapoznani z  najważniejszymi informacjami dotyczącymi stosowania ustawy o monitorowaniu drogowego i kolejowego transportu towarów. Zaprezentowana zostanie lista towarów których przewóz podlega  nadzorowi  i czynnościom kontrolnym . 

Webinar będzie niósł informacje o elementach składających się na system monitorowania oraz o prowadzonych  przez organy celne kontrolach i postępowaniach w sprawie kar pieniężnych. Opisane zostaną  również podstawowe scenariusze transportu towarów monitorowanych wraz  zestawieniem obowiązków realizowanych przez uczestników operacji.

W szkoleniu poświęconemu przywozowi  przedstawimy podstawowe informacje o obowiązkach celnych związanych z importem towarów. Przekażemy wiedzę o zasadach i regułach stosowanych w  trakcie procedury dopuszczenia do obrotu. Opowiemy o jej  specyficznych cechach i wynikających z niej konsekwencjach prawnych dla towaru oraz dla zgłaszającego .

Uczestnicy nabędą wiedzę o formach , rodzajach zgłoszenia celnego w imporcie ,  a także o jego obowiązkowej  zawartości . Webinarowe spotkanie będzie  okazją do poszerzenia wiedzy o  pochodzeniu towaru , wartości celnej, klasyfikacji taryfowej  elementach mających wpływ na wysokość długu celnego i podatkowego .   

W ramach webinaru    INCOTERMS®2020 przedstawimy najnowszą wersję oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej.

 

Porównamy wersję Incoterms®2010 i Incoterms®2020. Omówimy pojęcie terminów handlowych wraz z  analizą przykładowych reguł , w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą.

Serdecznie zapraszamy!

W ofercie również posiadamy szkolenia offline oraz online

Wyżej opisane szkolenia mogą się odbyć w siedzibie TSL Silesia w Bytomiu, w siedzibie Firmy uczestniczącej w szkoleniu lub online. Czas trwania szkoleń: 7-8 godzin.

TSL Silesia zapewnia materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, obiad dla uczestnika, przerwy na kawę oraz pozytywną atmosferę. Szkolenia TSL Silesia mogą być nie tylko źródłem informacji, ale również częścią programu integracyjnego dla Pracowników Firmy.

Daria ŻMURDA Kierownik Działu Marketingu TSL Silesia

TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko  wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów,  ale również wsparcie przedsiębiorstw poprzez programy szkoleniowe (w tym webinary), doradztwo oraz audyt.

Serdecznie zapraszamy:

Zapisy na szkolenia oraz webinaria:

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834;   

tel. +48 32 282 90 62 wew.32  ;  

e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl