Spedycja morska

Dostawy transportem morskim to oferta dla szerokiego. nieograniczonego asortymentu i równie nieograniczonego wolumenu towarów.

Przewozy tego rodzaju przynoszą wiele korzyści wynikających zarówno z bezpieczeństwa towaru jak i możliwości transportowych na dalekie odległości.

W oddziałach w Gdyni, w Świnoujściu i Szczecinie organizowana jest obsługa transportu morskiego w zakresie:

  • przewozów ładunków całostatkowych - czarterów,
  • operacji w portach polskich - m.in.: Gdynia/Gdańsk, Szczecin, Świnoujście,
  • usług spedycji portowej, która obejmuje:
  • przewozów ładunków całostatkowych - czarterów,organizację operacji przeładunkowych statków w relacji pośredniej i bezpośredniej,
  • składowanie w magazynach i placach portowych we wszystkich polskich portach,
  • transport drogowy i kolejowy towaru z i do portów od i do klienta.
  • Logistyka kolejowa

    Spedycja Kontenerowa