Sent

W świetle Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 09 marca 2017 r. każdy uczestnik operacji przewozowych na wskazanych w Ustawie towarach zobowiązany jest do zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji danych w rejestrze SENT. Ustawa ta nadaje także uprawnienia kontrolne służbom fiskalnym w zakresie egzekwowania zapisów prawnych oraz nakładania na podmioty wysokich kar pieniężnych.
Za “towary wrażliwe” Ustawa uznaje m. in.: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, wszelkiego rodzaju, oleje w tym również roślinne, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony, susz tytoniowy, preparaty smarowe, preparaty chemiczne, czynniki chłodnicze.

Każdy podmiot obsługujący bądź mający w planach obsługę któregokolwiek z powyższych towarów musi mieć na uwadze wymogi związane z monitorowaniem przewozu towarów wrażliwych, jak również konsekwencje związane z ich niespełnieniem.
Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z zakresem wsparcia merytorycznego, które jesteśmy Państwu w stanie zapewnić poprzez:

             ⇒     Szkolenia  100% dofinansowane z UE
             ⇒     Audyt
             ⇒     Doradztwo
             ⇒     Outsourcing

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą ustawy o SENT, która obejmuje audyt, szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb w oparciu o wyniki audytu, jak również wsparcie doradcze w okresie poszkoleniowym.

Usługi realizowane są przez wykwalifikowanych konsultantów naszej firmy przy wsparciu funkcjonariuszy Służb Celno-Skarbowych w stanie spoczynku, posiadających szerokie doświadczenie w zakresie kontroli procedur SENT oraz orzecznictwa w postępowaniach dot. kar pieniężnych wynikających z ustawy SENT.  

Zapraszamy do kontaktu!
Kierownik Działu Marketingu                                                                                                                                                             Zapisy na szkolenie 
Daria ŻMURDA                                                                                                                                                                                      Wiktoria Turłąjewa
kom. +48 664 787 417    tel. +48 32 282 90 62                                                                                                                               Tel. +48 608 675 834 tel. +48 32 282 90 62 wew.32

e-mail: d.zmurda@tsl-silesia.com.pl                                                                                                                                                 e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa