Obsługa zgłoszeń celnych – Szkolenia

Szkolenie “Wartość celna towarów” – 100% dofinansowane z UE

Wartość celna towarów to wartość wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi. Jest podstawą do wyliczania należności celnych oraz należności podatkowych przy przywozie towarów spoza UE.

Prawidłowe ustalenie wartości celnej ma duże znaczenie, tak jak bezpośrednio wpływa na określenie należności przywozowych towarów importowanych do UE.

Cel szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Zdobycie praktycznych umiejętności prawidłowego ustalania wartości celnej w handlu międzynarodowym.

Agenci celni, pracownicy działów exportu, importu, logistyki, pracownicy działów księgowości, sprzedaży oraz doradcy podatkowi.

Nabycie praktycznych umiejętności z ustalenia wartości celnej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych.

Program szkolenia “Wartość celna towarów”

 1. Podstawy prawne
 • przepisy unijne regulujące obrót towarowy z zagranicą
 • przepisy krajowe regulujące obrót towarowy z zagranicą
 1. Wartość celna towarów – wprowadzenie
 2. Metody ustalenia wartości celnej
 • Metoda wartości transakcyjnej
 • Metoda wartości transakcyjnej  towarów identycznych
 • Metoda wartości transakcyjnej  towarów podobnych
 • Metoda dedukcyjna
 • Metoda wartości kalkulowanej
 • Metoda “ostatniej szansy”
 1. Elementy o które korygowana jest wartość towaru
 • Koszty doliczane do ceny transakcyjnej
 • Koszty odliczane od ceny transakcyjnej
 1. Dokumenty do ustalania wartości celnej
 2. Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego
 3. Koszty transportu
 • Podział kosztów transportu
 • Koszty transportu – Incoterms 2020
 1. Warunki dostawy – Incoterms 2020
 • Incoterms 2020 zmiany w porównaniu do Incoterms 2010
 1. Pochodzenie towaru
 • Rodzaje pochodzenia towaru
 • Pochodzenie towaru preferencyjne
 • Pochodzenie towaru niepreferencyjne
 • System preferencji UE
 • Dokumentowanie pochodzenia preferencyjnego  i skorzystanie z preferencyjnej stawki  celnej w imporcie
 • Formy dokumentowania pochodzenia
 1. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej
 2. Konsekwencje nie złożenia dokumentów w terminie wynikające z art. 33 a ust. 7-11 ustawy o Vat
 3. Przechowywanie dokumentów i innych informacji
 4. Konsekwencje braku prawidłowych deklaracji i dokumentów
 5. Sprostowanie zgłoszenia celnego
 6. Należności celne przywozowe
 7. Podatek z tytułu importu
 8. Pytania – odpowiedzi

TSL Silesia od wielu lat specjalizuje się w obsłudze celno-skarbowej Klientów oraz zajmuje mocną pozycję w spedycji międzynarodowej  w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, kontenerowego oraz morskiego.

TSL Silesia dysponuje kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewniających nie tylko  wysoki poziom kompleksowej obsługi Klientów,  a również wsparcie przedsiębiorstw  poprzez różne programy szkoleniowe, doradztwo oraz audyt.

TSL Silesia zapewnia szkolenie “Wartość celna towarów”  na najwyższym poziomie z 100 % dofinansowaniem z Funduszy UE.

Pierwszym etapem organizacji 100 % dofinansowania do szkolenia “Wartość celna towarów”  jest wypełnienie przez Firmę odpowiednich formularzy.

Drugim etapem organizacji dofinansowania na szkolenie jest złożenie dokumentów. Dla złożenia dokumentów niezbędne będzie złożenie podpisu kwalifikowanego przy użyciu profilu zaufanego przez osobę upoważnioną z ramienia firmy według dokumentów KRS lub CEIDG.

Szkolenie może się odbyć za 2 miesięcy od złożenia dokumentów  na dofinansowanie.

Całość procedury dofinansowania się odbywa pod opieką TSL Silesia. 

Czas trwania szkolenia “Wartość celna towarów”  – 7 godzin. Szkolenie może się odbyć w siedzibie TSL Silesia w Bytomiu, w siedzibie Firmy uczestniczącej w szkoleniu, lub online.

 Również oferujemy szkolenie “outdoor” – poza drzwiami Sali szkoleniowej.
Podstawą szkoleń outdoor jest połączenie wiedzy z imprezą integracyjną. Korzyści takiego połączenia owocują tworzeniem spójnego zespołu oraz rozwijaniem indywidualnych zdolności konkretnych uczestników.

TSL Silesia zapewnia materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, obiad dla uczestnika, przerwy na kawę oraz pozytywną atmosferę. Szkolenie “Wartość celna towarów”  może być nie tylko źródłem informacji, a również częścią programu integracyjnego dla Pracowników Firmy.

Szkolenie “Wartość celna towarów”   można również połączyć ze szkoleniem z zakresu Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT, również można połączyć ze szkoleniem INCOTERMS 2020

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Zapisy na szkolenia 

Wiktoria Turłajewa

Tel. +48 608 675 834
tel. +48 32 282 90 62 wew.21
e-mail: v.turlaieva@tsl-silesia.com.pl

Logistyka kolejowa

Spedycja Kontenerowa